Foto: Redd Barna
Kjersti Okkelmo, utdanningsrådgiver i Redd Barna og styreleder i INEE, har fulgt utviklingen av standardene for utdanning i krisesituasjoner.

Det internasjonale nettverket for utdanning i krisesituasjoner (INEE) lanserte nylig nye minstestandarder for arbeidet med utdanning for barn i kriserammede områder. Dette er det eneste globale verktøyet som stiller minstekrav til kvalitet og tilgang til utdanning for barn i krisesituasjoner. Standardene skal hjelpe myndigheter, bistandsarbeidere og lærere i å koordinere arbeidet sitt når krisen inntreffer.

– Førsteutgaven av minstestandardene kom i 2004. Disse standardene er brukt i over 80 land, og oversatt til 23 språk. Siden førsteutgaven kom har vi sett en vesentlig progresjon i arbeidet med å gi millioner av barn og unge tilgang til utdanning, sier Kjersti Okkelmo utdanningsrådgiver i Redd Barna, som har fulgt utviklingen av de nye minstestandardene som styreleder i INEE.

Minstestandardene skal blant annet sørge for:

  • trygge skoler, med kort og sikker skolevei for barna.
  • læreplaner som er kulturelt, sosialt og språklig relevant.
  • læreplaner som inneholder katastrofebekjempelse, miljøvern og konfliktforebygging.
Foto: Redd Barna
Ved å gi barna skolegang gir man samtidig barna muligheter til å realisere sine drømmer og håp for fremtiden.

– Utdanningen er det eneste som ikke kan tas fra oss

Erfaringene som er gjort siden 2004 forsterker budskapet som gjentatte ganger kommer fra områder som Haiti og Sudan. Utdanning er ikke bare nødvendig for overlevelse, det er også en prioritering som gir håp for fremtiden og åpner for muligheter.

Som en mor fra Darfur en gang sa: ”Vi måtte reise fra alt vi eide. Det eneste vi kunne ta med oss videre er kunnskapen vår, alt vi har lært oss – vår utdanning. Utdanningen er det eneste som ikke kan tas fra oss!”.

Foto: Redd Barna
Redd Barna jobber blant annet for at jenter i Afghanistan skal få tilgang til videregående opplæring.

Helhetlig fokus på utdanning

Utdanning i krisesituasjoner har nå høyere prioritet blant både myndigheter og humanitære organisasjoner verden over. 9. juli vedtok FN en ny resolusjon om utdanning i kriser. Til tross for den positive utviklingen gjenstår det fortsatt mye arbeid.

– Vi må fokusere på utdanning for barna som er rammet av krig, jordskjelv, orkaner og andre natur- og menneskeskapte katastrofer. INEEs standarder gir oss et felles utgangspunkt og et helhetlig fokus for arbeidet med utdanning i noen av de mest utfordrende områdene i verden, sier Okkelmo.

Minstestandardene tar for seg alle områder innenfor utdanning, fra tilgang til utdanning og sikkerhet for elevene, til utvikling av pensum og lærernes roller. Over 1000 brukere av den første utgaven har bidratt til utviklingen av de nye minstestandardene.

Foto: Redd Barna
Barna ved denne førskolen i Gaza får et pusterom med lek og psykososial oppfølging.

Felles rammer for samarbeid

I tillegg til minstestandardene lanseres også tre tilhørende verktøy: retningslinjer for undervisning og læring, en guide for ekstern finansiering av utdanning og en håndbok om likestilling i og gjennom utdanning. 

Til sammen utgjør disse verktøyene en viktig plattform på tvers av de humanitære organisasjonene. Verktøyene gjøres gratis tilgjengelig for alle som jobber med å gi utdanning i forbindelse med beredskaps-, nødhjelps- og gjenoppbygningsarbeid.

– Utdanning gir beskyttelse i krisesituasjoner og leder også til gjenoppbygging, fred og utvikling, sier Okkelmo, som mener felles rammer vil gjøre aktørene i bedre stand til å samarbeide for å styrke barns rett til utdannelse.

Den norske lanseringen av standardene avholdes i Oslo 21. september.