Redd Barnas nye kampanje "Først og fremst barn" starter i dag. Kampanjen vil avkrefte mytene om asylbarn.

I dag lanserer Redd Barna kampanjen ”Først og fremst barn” for å sette fokus på barn i asylsituasjon. Nesten 4000 barn bor i dag på asylmottak i Norge. Flere hundre av dem har bodd her i mer enn fire år.

Usikkerhet, ventetid, dårlig tilgang til helsetjenester og ustabil skolesituasjon er noen av problemene de møter.

– Et av verden rikeste land kan ikke være bekjent av en slik behandling av barn der de blir satt på vent over flere år sier Sjøvoll.

Godt lovverk, dårlig praksis

Norge har inkorporert FNs konvensjon for barnets rettigheter i norsk lov, og har et solid lovverk som skal beskytte barn på norsk jord, inkludert mindreårige asylsøkere.

Foto: FameFotografene
– Når vi hører ordet asylbarn, er det gjerne asyl vil hører – mer enn barn. Men dette dreier seg først og fremst om barn, sier Tirill Sjøvoll. Hun leder kampanjen "Først og fremst barn", som lanseres i dag.

– Problemet er at vi ikke følger lovverket. Lovverket sier at vi skal tillegge særlig vekt til barnets beste. Dette ligger fast, også at barn ikke skal diskrimineres. I praksis ser vi imidlertid at barnets beste viker for såkalte innvandringsregulerende hensyn, det vil si at barn sendes ut for å avskrekke andre fra å komme til Norge for å søke asyl, sier Sjøvoll.

Vil avkrefte myter

Spørsmålet mange stiller er om ikke asylsøkerne først og fremst er lykkejegere, som sender barna foran seg for at resten av familien skal få opphold.

– Dette er en av mytene vi vil få bukt med. Uansett hva grunnen er til at barna havner her, er de faktisk først og fremst barn, med de samme drømmer, behov og rettigheter som norske barn, sier Sjøvoll.

Kampanjen har ikke som mål at alle barn som søker asyl i Norge skal få bli, men å synliggjøre noen av de mange tusen barna som til en hver tid bor på norske asylmottak.

– Barna vi snakker med savner et normalt liv, med venner og et sosialt nettverk. Vi må sørge for at disse barna får en god barndom mens de er her hos oss. Uavhengig av om de blir eller må dra fra Norge. Det skulle bare mangle, sier Sjøvoll.

Foto: Redd Barna/Rannveig Åsheim
Rawan er 16 år og bor på asylmottak. I tre uker skal hun bruke sin Facebook-profil til å fortelle om livet sitt. Bli venn med Rawan på Facebook! Slik kan du de neste ukene få innblikk i opplevelsene og hverdagen til en helt vanlig jente som bor på asylmottak

Få ny venn på Facebook

Rawan er 16 år og bor på et asylmottak i Norge. For å få bukt med myter og kunnskapsmangel har hun valgt å ta i bruk sosiale medier. Nå har hun opprettet en profil på Facebook og håper å få mange venner. Bli Facebook-venn med Rawan du også!

Som Rawans venn kan du få et innblikk i det som skjer i hennes liv.

– På denne måten håper vi å gi de mange tusen asylbarna et ansikt. Vi ønsker å ta asyldebatten ned på et nivå som folk flest kan forstå, og etter hvert også jobbe mer lokalt, sier Sjøvoll.

Bli venn med Rawan på Facebook her >

Nye møteplasser

Et annet virkemiddel som kan brukes er å arrangere møtesteder der familier som bor på mottak og familier fra nærmiljøet kan møtes, slik at folk får bli kjent med dem.

– Håpet er at folks holdninger kan endres: at barna blir synlige som barn heller enn asylsøkere. Samtidig kan vi også sette søkelyset på den uheldige praksisen med ikke å ta hensyn til barnets beste i asylsaker, og presse politikerne til å følge lovverket, sier Tirill Sjøvoll.

Les mer om "Først og fremst barn"-kampanjen her >