14. april trer den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Det betyr at barna i alle landene som har ratifisert denne får mulighet til å klage på rettighetsbrudd til FNs barnekomité. Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og norske barn får dermed heller ikke rett til å klage. Redd Barna mener det er på høy tid at Norge slutter seg til FNs klagemekanisme hvor barn kan klage når en stat bryter rettighetene deres.

Sammen med en rekke andre organisasjoner overleverte Redd Barna et forslag  til vedtak om å slutte seg til klagemekanismen til Venstres Trine Skei Grande i forrige uke. Venstre har lagt frem dette forslaget for Stortinget. Og nå kommer Redd Barna med en animasjonsfilm for å fortsatt sette fokus på at norske politikere må gi norske barn rett til å klage på brudd på deres rettigheter.

Se filmen her:


Animasjonsfilmen om klagemekanismen «Try your right – a chance to complain» skal få barn og unge til å forstå hva dette handler om. Bak filmen står rådgiver i Redd Barna Regine Karlsen, tegner Tomas Drefvelin, regissør Monica Borg Fure og produksjon Jarle Eskedal. Målgruppen for animasjonsfilmen er barn og unge mellom 12 og 18 år. For å få flere innspill til filmen, fikk en gruppe barn komme med sine vurderinger og forslag underveis. Filmen skal blant annet inn i skolemateriellet til Redd Barna.

Les mer om klagemekanismen.