Over 11 000 barn og unge i Norge bor idag i fosterhjem, og antallet øker fra år til år. Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme.
- Fosterhjem er et veldig viktig tiltak for å sikre at barn får innfridd sine rettigheter. Samtidig kan det oppleves vanskelig og forvirrende for barna det gjelder å flytte til en ny familie. Vi har støttet denne filmen fordi den viser hvordan dette kan oppleves fra noen barn sitt perspektiv, og dermed gir oss innsikt i hvordan fosterhjemstjenestene kan ivareta barn enda bedre, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Filmen er en sterk fortelling om hva som skjer når et barn ikke blir sett og lyttet til. Over 11 000 barn og unge i Norge bor idag i fosterhjem, og antallet øker fra år til år. Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme. Manusforfatter og initiativtaker Lena Steimler har hentet inn fortellinger fra barn i fosterhjem til filmen.

- Dette er en film som skal bevisstgjøre og berøre. Fortellinger treffer folk i hjertet mer enn tall i budsjettet, sier Steimler.

Se Jonas sitt første møte med fosterfamilien her:

Grunnlag for diskusjon

«Tilfellet Jonas» er en frittstående fortsettelse på den første filmen om Jonas, som handlet om hva som skjer i en liten kommune når barnevernet får en hastesak på fredag ettermiddag.

Filmen «Tilfellet Jonas» gir et godt innblikk i de utfordringene et barn som kommer i fosterhjem står overfor, og vil kunne gi alle yrkesgrupper som jobber rundt og med barn i barnevernet grunnlag for å ta opp aktuelle problemstillinger. Det har vært holdt flere fagkonferanser rundt temaene i den første filmen, hvor barnevernsansatte, lærere, sosionomer og ansatte i kommunen har diskutert filmen og hvordan ulike etater kan jobbe bedre sammen. Den nye filmen skal også brukes som et utgangspunkt for faglige diskusjoner.

Du kan se eller kjøpe filmen «Tilfellet Jonas» her.

Sett, hørt og tatt på alvor

«Tilfellet Jonas» har med seg mange kjente skuespillere som Lena Kristin Ellingsen, Christian Skolmen, Andrea Bræin Hovig, Anne Marie Ottersen og Line Verndal. Jonas spilles av Mikkel Mæhlum Farner på 11 år, han spilte også Jonas som 7 år gammel. Filmen er basert på manus av Lena Steimler, regissert av Torunn Calmeyer Ringen, og produsert av Atomfilm.

Redd Barna lanserte filmen, og på lanseringen diskuterte fagpersoner ulike aspekter av det filmen formidler.

- Filmen gir et godt bilde av barns manglende deltakelse. Barn skal bli lyttet til. Barnets stemme og ønsker skal dokumenteres, sa Tor Slettebø, forsker ved VID Vitenskapelig Høgskole.

- Å flytte i fosterhjem er en sårbar overgang for alle som er involvert, og det er mange hensyn som skal ivaretas. Derfor har direktoratet nylig utarbeidet et såkalt samhandlingsforløp som beskriver alle fasene i en flytte-  og etableringsprosess herunder betydningen av barns medvirkning. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle aktører når vi legger Samhandlingsforløpet ut til høring, sa Unni Nygaard, leder av fosterhjemsseksjonen i Bufdir.

 - Tilsynsrapporter viser at mange kommuner bryter loven ved å ikke følge godt nok opp barn i fosterhjem. De har rutiner, men rutinene følges ikke. En av utfordringene er at barna selv ikke får tilstrekkelig informasjon, ikke blir snakket med og lyttet til. Denne filmen er et verktøy som vi håper vil bidra til at barn i fosterhjem i større grad blir sett, hørt og tatt på alvor, sa Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.