Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
BDO på besøk hos Redd Barna, der de lærer opp ansatte i det nye verktøyet.

Rådgiver- og revisjonsselskapet BDO er hovedsamarbeidspartner med Redd Barna. I tillegg til å gi verdifulle midler til Redd Barnas arbeid for utdanning, bidrar BDO med pro-bono rådgivnings- og utviklingsarbeid til interne prosjekter. Og det er nettopp det BDO har gjort nå som del av et såkalt flyt-prosjekt.

Effektiv og oversiktlig

- Fire personer fra rådgivnings- og IT-avdelinger i BDO har hjulpet Redd Barna med å systematisere rutinene for hvordan vi følger opp penger inn og penger ut til internasjonale prosjekter for barn, sier Camilla Viken, seksjonsleder i Redd Barnas internasjonale program.

Med dette prosjektet har Redd Barnas rutiner for hvordan søknader, gaver, donasjoner og prosjekter skal følges opp blitt tydeligere, og gjort enklere tilgjengelig.
- Vi trengte å få rutinene våre samlet og satt bedre inn i et system. Den nye digitale oppskriftsboka er effektiv og oversiktlig, sier Betty Wille, økonomisjef i Redd Barna.

Fører til mer effektivitet

De fire fra BDO Trondheim har vært hos Redd Barna flere ganger siden prosjektet startet i november i fjor.
- De er utrolig dyktige som klarte å forstå våre relativt kompliserte prosesser veldig raskt.
De har også klart å visualisere innholdet, og sortere de ulike prosessene. BDO har overgått våre forventninger, sier Wille.

Oppskriftsboka er en videreføring av et prosjekt Redd Barna hadde med BDO for tre år siden. Men det er første gang Redd Barna og BDO jobber sammen for å utvikle denne typen verktøy.
- Det nye verktøy vil gjøre det lettere å lære opp nyansatte. Det gir oss en mulighet til å standardisere bedre og effektivisere hvordan vi gjør ting, sier Viken.

Nyttig verktøy

BDO har satt stor pris på samarbeidet med Redd Barna for å utvikle dette nye verktøyet. Redd Barna Flyt er et elektronisk flytskjema som illustrerer alle steg i en rutine eller arbeidsprosess. I tillegg samler verktøyet de dokumenter som Redd Barna benytter i sin metodikk, slik som maler og beregningsmodeller.

- Det har vært et inspirerende og godt samarbeid. De ansatte hos Redd Barna er en engasjert gjeng å jobbe med, de er alltid godt forberedt og faglig dyktige. Når alle involverte så tydelig ser nytteverdien av verktøyet, er det også ekstra givende å bistå med vår kompetanse fra BDO, sier Camilla Lervåg, rådgiver i BDO.
BDO og Redd Barna har nå klar en prøveutgave av oppskriftsboken, som har blitt vist til internasjonale og svenske Redd Barna. BDO har laget oppskriftsboken slik at den kan tilpasses andre nye prosesser og rutiner og andre medlemsland, og verktøyene er på engelsk.

- I norske Redd Barna er det rundt 30 personer som får direkte nytte av oppskriftsboken, og vi tror også andre medlemsland vil benytte dette verktøyet til sine rutiner. Vi kan bruke dette som et verktøy både for å se om vi gjør tingene riktig, og om vi gjør de riktige tingene, sier Viken.

BDO kommer også til å benytte seg av metodikken og verktøyet som de har utviklet sammen med Redd Barna.

- Først og fremst har dette vært lærerikt ved at vi har fått innblikk i hvordan en organisasjon som Redd Barna fungerer. Tverrfagligheten i vårt team, med kompetanse fra både økonomistyring og digitale løsninger, har også vært en suksessfaktor i prosjektet. Det har aldri vært noen tvil om at alt arbeidet som legges ned i prosesser og verktøy til syvende og sist skal gjøre administrasjonen av Redd Barnas arbeid enklere, sier Lervåg fra BDO.