Foto: Redd Barna/Christina Krüger
– Internasjonal forskning viser at når det er tilpasset innhold for barn på nett så velger barna disse tjenestene. For oss er det veldig viktig å bidra i utviklingen av slike tjenester gjennom å inspirere og ansvarliggjøre kommersielle aktører, sier Redd Barnas nettvettekspert Kaja Hegg.

– Vi vet at dersom det finnes godt og tilpasset innhold for barn på nett så vil barn i større grad velge disse tjenestene. Dermed blir de også mindre utsatt for risiko og får bedre nettopplevelser, sier Pia Lang, leder for Medietilsynets Trygg bruk-senter.

Norske barn og unge er storforbrukere av for eksempel sosiale meder, og de får masse ut av dette: De kan skape seg en identitet, de kommuniserer med venner og kjente, de kan være kreative og de kan delta i samfunnet.

Tjenester for voksne er dårlig tilpasset for barn

Men mange av de sosiale nettsamfunnene er ikke laget for barn og heller ikke tilpasset dem. Nå tar Redd Barna, Medietilsynets Trygg bruk-senter og Kripos til orde for å rette fokus på hva som kan gjøre nettsider og tjenester bedre for barn og hvordan produsenter og tilbydere av innhold kan lage flere tjenester rettet mot barn.

Sammen med blant annet 23 ungdommer, 123spill, blogg.no og NRK Super løftes temaet opp under Moderatorkonferansen.

Foto: Redd Barna/Christina Krüger
Du kan følge dagens konferanse om godt nettinnhold for barn på Twitter på #Mod2012.

– Internasjonal forskning viser at når det er tilpasset innhold for barn på nett så velger barna disse tjenestene. For oss er det veldig viktig å bidra i utviklingen av slike tjenester gjennom å inspirere og ansvarliggjøre kommersielle aktører. Vår målsetting er at barn skal få tilgang til innhold og rapporteringssystemer som er tilpasset deres alder og modenhet. På nettet som ellers ønsker vi jo å beskytte barn mot å ferdes på voksenarenaer og der informasjon om trygg bruk ofte ikke er forståelig for barn, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

Veileder for bransjen

Også IKT-Norge engasjerer seg i dette temaet og har sagt ja til å være med på å lage en veileder for norske produsenter og leverandører av innhold og tjenester på nett for barn.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
– På nettet som ellers ønsker vi jo å beskytte barn mot å ferdes på voksenarenaer og der informasjon om trygg bruk ofte ikke er forståelig for barn, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

– Når vi nå lager en slik veileder er det for å gi produsenter og leverandører av tjenester bedre kunnskap om målgruppen og hva som er viktig for den. Samtidig er det viktig med andre tiltak som kan stimulere produksjonen av godt nettinnhold for barn i et internasjonalt marked med sterk konkurranse, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Moderatorkonferansen 2012 – program 12. september

9.00-9.30: Registrering
9.30-9.45: Hva gir barn gode nettopplevelser? Pia Lang, Leder Trygg bruk-senteret
9.45-10.30: «Internett og kriminalitet mot barn og unge» Bjørn-Erik Ludvigsen og Helge Haugland, Kripos
10.30-11.00: Pause med te og kaffe
11.00-12.30: Parallelle sesjoner
• Ungdom/Moderatorer: Deltar i fokusgrupper med fokus: «Hva gir barn og ungdom positive opplevelser på nett?»
• Resten av konferansedeltakere i plenum: «Hva gjør nettaktører for å skape positive opplevelser for barn?»
- Offentlig aktør: DR.DK/Oline, et dansk nettsamfunn som har fått priser for måten å kommunisere med barn som det beste interaktive tilbud til førskolebarn ved Gry Hasselbalch, Danmarks Medieråd for Børn og Unge
- Kommersiell aktør: TBC
12.30-13.30: Lunsj
13.30-14.15: Innspill fra moderatorenes fokusgrupper og panel diskusjon med blant annet Gry Hasselbalch, Eda Syvertsen (NRK Super) og nettaktører.
14.15-14.30: Avsluttende oppsummering ved Trygg bruk-senteret, Kripos og Redd Barna.

Følg konferansen på Twitter på #Mod2012.