Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Generalsekretær Tove R. Wang håper fortsatt at regjeringen vil snu, og vise at de tar barns rettigheter på alvor. Det har vært uventet mye motstand fra ulike hold når gjelder å ratifisere klageretten for barn i Norge.

Det var under et møte med FNs menneskerettighetsråd i Genève torsdag at den norske regjeringen svarte på en rekke anbefalinger FN har gitt etter en gjennomgang av Norges menneskerettighetsforpliktelser, en såkalt Universal Periodic Review (UPR).

Stor motbør

Norge avviser anbefalingen om å ratifisere en tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen om en individuell klagemekanisme for brudd på barns rettigheter. Begrunnelsen er at Norge på nåværende tidspunkt ikke «har mulighet til å ratifisere». De tre organisasjonene mener dette er uforståelig, særlig siden regjeringspartiene ga full støtte til tilleggsprotokollen da de var i opposisjon.

- Dette er svært skuffende. Norge har vært pådriver når det gjelder menneskerettigheter, men her ser regjeringen bort fra klare anbefalinger, og anerkjenner ikke barns rett til å klage. Vi håper likevel at regjeringspartiene vil snu, og vise at de tar barns rettigheter på alvor, også når de er i posisjon, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Foto: Press
Det er fortsatt en sjanse for at Stortinget vil si ja til klagemekanismen. I år fyller Barnekonvensjonen 25 år, og det siste tilskuddet til konvensjonen er muligheten til å klage.

Sammen med barnerettighetsorganisasjonene Plan Norge og UNICEF Norge har Redd Barna møtt uventet stor motbør i arbeidet for det som er den viktigste styrkingen av barns rettigheter siden Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989.

Håper på Stortinget

Et representantforslag om ratifikasjon av konvensjonens klagemekanisme fra Venstre-leder Trine Skei Grande ligger nå til behandling i utenrikskomiteen, som skal ta stilling til forslaget 22. oktober.

Barnerettighetsorganisasjonene håper Stortinget vil gi regjeringen klar beskjed om at det er på tide at Norge ratifiserer.
– Norge bør ligge i front når det gjelder ivaretakelse av barns rettigheter, også juridisk. Norges vegring knyttet til ratifikasjon av tilleggsprotokollen om barns klagerett har en hatt svært uheldig og ødeleggende signaleffekt overfor land hvor behovet for slike mekanismer er enda større, sier Skei Grande.

- Denne klageordningen er en forsterkning av barns rettigheter, og selvfølgelig må norske barn også ha den muligheten. Et stort internasjonalt miljø og veldig mange andre land sier at dette er en god idé, da vi har problemer med å forstå hva som blir vanskelig i Norge, sier Wang.

Les mer om klagemekanismen.