Foto: Redd Barna/Joe Hall
Kongo er ett av de tre verste landene i verden å bo i, ifølge den nye FN-rapporten. Mange av landets internflyktninger lever i dyp fattigdom i enkle leire.

En ny rapport fra FN viser nok en gang at Norge topper listen over mest utviklede land å bo i. Landene i Afrika sør for Sahara er de aller fattigste og minst utviklede. Likevel foreslår norske myndigheter å kutte bistanden til Afrika i statsbudsjettet.

– Det forplikter å være det beste landet å leve i. Rapporten viser at Afrika sør for Sahara har den tyngste fattigdommen. Likevel foreslår den norske regjeringen å kutte i bistanden til Afrika. Norge må overføre minst 200 millioner tilbake til Afrika i statsbudsjettet, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Afrika sør for Sahara skårer dårligst når det gjelder fattigdom. I gjennomsnitt er 65 prosent av befolkningen i Afrika definert som fattig, og i et land som Niger er tallet så høyt som 93 prosent.

Rapporten viser at til tross for at gjennomsnittsutviklingen i mange land er god, faller altfor mange fattige utenfor. Det er også flere fattige enn før antatt – opp fra 1.3 milliarder til 1.7 milliarder.  På verdensbasis bor halvparten av verdens i Sør-Asia (844 millioner), mens 458 millioner bor i Afrika sør for Sahara.

Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Ekstrem tørke førte til akutt matmangel i Etiopia. Lille Sunbete er ett av mange barn som fikk livreddende hjelp på Redd Barnas helseklinikker i 2009.

Større forskjeller mellom fattige og rike

Rapporten viser at det ikke er en entydig sammenheng mellom økonomisk vekst og forbedringer innen helse og utvikling. I mange land har forskjellene mellom rike og fattige økt på tross av økonomisk vekst.

– Norge må legge føringer i bistanden om at fattige skal prioriteres. De fattigste må sikres helse- og utdanningssystemer som sikrer dem allmenn og gratis tilgang, sier Wang.

Norge må gjennom sine menneskerettighetssamtaler kreve at land gjennomfører en fordelingspolitikk for å øke levestandarden til de fattige. At de fattigste barna dør av sykdommer eller ikke får gå på skole er brudd på barns menneskerettigheter.

Foto: Redd Barna/Øyvind Toft
Norge er det beste landet i verden å bo i, ifølge en ny FN-rapport.

Verre for de fattige

En Redd Barna-rapport som ble lansert i september viser at kampen mot barnedødelighet vil gå mye raskere om man prioriterer at de fattigste får tilgang til helsetjenester. 

– Mange tror at barnedødelighet har en direkte sammenheng med et lands velstands- eller inntektsnivå. Redd Barnas dokumentasjon viser imidlertid at interne sosiale ulikheter ofte er en enda viktigere faktor, sier Wang. 

Land som ikke har særlig framgang, noen endog tilbakegang, er preget av store sosiale ulikheter. Samtidig ser vi at fattige land som Ghana og Bolivia har hatt gode resultatet i kampen mot barnedødelighet fordi de har satset på allmenn og gratis tilgang til helse og utdanning – også i perioder med lav økonomisk vekst.
 
Rangeringen av de 169 landene på listen er gjort av FNs utviklingsprogram, basert på kriterier som forventet levealder, skrive- og leseferdigheter, skolegang og bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger.

Undersøkelsen rangerer Norge, Australia og New Zealand som de tre beste landene å bo i. De tre verste er Zimbabwe, Kongo og Niger.