Foto: Stig Marlon Weston
Barneminister Audun Lysbakken er hos FN for å svare på spørsmål om hvordan Norge overholder barnekonvensjonen.

Da Norge undertegnet barnekonvensjonen i 1989, påla FN også Norge å bli vurdert i hvor godt man ivaretar barna i Norge. Hvert femte år blir innsatsen Norge har lagt inn i forhold til barns rettigheter tatt opp i FNs komité for barnets rettigheter.

Dette er første gang at en barneminister stiller selv til høringen. Audun Lysbakken, skal på vegne av regjeringen svare på ulike spørsmål og punkter som barnekomiteen lurer på.

Heldagseksamen

- Redd Barna syntes det er bra at nåværende barneminister har valgt å reise ned for å svare for seg, men også å lytte til de innvendingene barnekomiteen har i forhold til barns rettigheter, sier leder for Norgesprogrammet i Redd Barna Marianne Borgen.

.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Her forteller Håkon til Lothar Krappmann fra FNs barnekomité hvordan det er å være barn i Norge.

Borgen er på plass som eksamensvakt i Genève.

Kritiske punkter

Norges offisielle rapport til FN var ferdigskrevet i februar 2008. Det sivile samfunn ved Forum for Barnekonvensjonen, som Redd Barna er en del av, skrev i juni 2009 en supplerende rapport som ble sendt til FNs barnekomité. I denne rapporten kom forumet med 62 anbefalinger til forbedring av barns rettigheter. Rapporten retter et kritisk blikk på gjennomføringen av barns rettigheter på mange områder.

Tre av disse områdene som Redd Barna mener Norge ikke er flinke på er brudd på rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere, diskriminering av barn og at mange barn i dag utsettes for vold og overgrep.

Redd Barna har jobbet aktivt sammen med barnekomiteen de siste månedene for å gi de siste oppdateringene fortløpende.

Foto: Redd Barna
Leder for Redd Barnas Norgesprogram marianne Borgen er glad for at barneministeren selv dro til Genève for å møte FNs barnekomité.

- Det blir spennende å høre hva FNs barnekomitè fremlegger, de ulike punktene og svarene Lysbakken kommer med, sier Borgen.

Karakterer i februar/mars

Etter at ministeren har vært i Genève, kommer komiteen med sine merknader, eller karakterer om hvordan Norge ligger an.

- Selv om vi ikke får karakterene før om noen måneder, bør barneministeren umiddelbart begynne å jobbe med de utfordringene som FNs barnekomité påpeker. Vi er på plass på sidebenken som tilskuere for å notere uttalelsene fra begge parter, sier Borgen.

I tillegg vil Redd Barna sørge for at merknadene fra barnekomiteen også blir tilgjengelig på et barnevennlig språk.

- Det er viktig at barn forstår at det er mange voksne som jobber med nettopp deres rettigheter, sier Marianne Borgen.


Rapporteringsprosessen

  • Februar 2008: Norske myndigheters rapport til FN
  • Juni-september 2009: Supplerende rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og Senter for menneskerettigheter .
  • 12. oktober 2009: Barnehøring: 60 barn får si sin mening i et møte arrangert av Redd Barna, Barneombudet og LNU.
  • Oktober 2009: Barnekomiteen sender en liste med saker og tema de ønsker svar på fra norske myndigheter.
  • November 2009: Norge sender skriftlig svar på listen over temaer fra barnekomiteen.
  • Januar 2010: Norske myndigheter blir hørt av barnekomiteen.
  • Februar/mars 2010: Merknader fra barnekomiteen til norske myndigheter på hvordan Norge kan jobbe bedre for barn.