Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er glad for at det norske bistandsbudsjettet økes. Og særlig at det økes på dette området med barn berørt av krig og konflikt.

– Vi må unngå at vi får tapte generasjoner i land som kommer ut av krig eller andre katastrofer, slik vi har sett i Afghanistan og en rekke andre land i for eksempel Afrika, sier utviklingsminister Heikki Holmås til NTB.

Ifølge NTB planlegger regjeringen å bruke 1,6 milliarder kroner på bistand til utdanning og forskning på statsbudsjettet for 2013.

– De 75 millionene er nye og skal gå direkte til organisasjoner som arbeider for nettopp denne typen utvikling i land der behovet er stort, forteller Holmås.

FN toppmøte om utdanning

Tirsdag kveld deltok Redd Barna sammen med utviklingsminsteren på et utdanningsmøte i forbindelse med FNs generalforsamling. Økt satsing på utdanning i katastrofe- og konfliktområder var tema.

– Utdanning er avgjørende for å bygge opp nasjoner som vil reise seg etter konflikter. Da er en utdannet ung befolkning ekstremt viktig å få på plass, sier Redd Barnas generalsekretær Tove Wang på utdanningsmøtet i New York.

Nye tall fra UNESCO viser at 61 millioner barn står uten skolegang. Mange av barna bor land preget av konflikt eller kriser. FN organisasjonen anslår at det trengs 24 milliarder dollar årlig for å gi barn i fattige land tilgang på utdanning.

– Det at det norske bistandsbudsjettet økes er bra. Og særlig at det økes på dette området med barn berørt av krig og konflikt. Det Norge nå gjør er ikke nok, men det sender et godt signal til andre nasjoner om at det går an å gjøre noe og at vi bør gjøre noe, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang.

Redd Barna mener utdanning er noe av det viktigste for barn i kriser, fordi det kan hjelpe med å bearbeide traumer i form av å normalisere hverdagen.  Men først og fremst er utdanning viktig for at også barn som lever i konflikt eller kriseutsatte områder skal få utvikle sine evner og ferdigheter.

-Mange kriser varer i flere tiår. Hvis vi tillater oss å se på utdanning som en «luksus» i slike situasjoner, gir vi opp hele generasjoner med barn som trenger kunnskap og ferdigheter til forsoning og gjenoppbygging. Målet om grunnskole for alle lar seg ikke realisere uten at vi når barn i konflikt og kriser. Likevel ser vi at det nesten er umulig å få med utdanning i nødhjelp, sier Wang på FNs utdanningsmøte.

Skolegang for jenter

– Når vi investerer penger i dette, så er vår prioritet konfliktområder og at jenter får skolegang. Vi er et lite land, men sett i sammenheng er vårt totale bidrag på dette feltet ganske stort og vi øker det altså neste år, sier Holmås til NTB.

– Jeg mener det å satse på utdanning i disse områdene er avgjørende. Vi vi sende et signal om at det å satse på dette feltet er riktig politikk for å sørge for at barn og unge ikke blir taperne i en krig eller katastrofe, avslutter ministeren.