Foto: Redd Barna
En liten gutt ser ut på havet fra den greske øya Lesvos.

Til nå har over 1,2 millioner desperate mennesker lagt ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Så langt i 2016 har over 264 000 kommet sjøveien. Nærmere 3200 mennesker har mistet livet på flukt over Middelhavet hittil i år, og over 6627 har forsvunnet på havet siden begynnelsen av 2015.

Redd Barna hjelper barn på flukt hele veien. Vi er inne i landene de flykter fra, som Syria, Irak og Afghanistan. Redd Barna er langs strendene i Middelhavet, gjennom Europa og her i Norge. Redd Barna vet hvilke spesielle behov barn i kriser har, og hvordan disse best kan møtes.

Men Redd Barna er svært bekymret og opprørt over at barn må sette livet på spill i skrøpelige båter over Middelhavet. Vi ber Norge nå spille en mer aktiv rolle i å finne løsninger på denne krisen. Norge kan ikke finne løsninger på krisen alene. Den må løses i felleskap. Så langt har Europa møtt krisen med stengte grenser.

Redd Barna krever at Norge

1. Bruker stemmen mot EU og vis vei for en mer human flyktning- og migrasjonspolitikk.

Foto: Pedro Armestre
Her ankommer flyktningene Lesvos fra havet.

Norge kan redde liv i Middelhavet gjennom å opprettholde bidrag til redningsskip og mannskap i Middelhavet.

Norge kan sette et godt eksempel og gi flyktninger muligheten til å få humanitære visum på norske ambassader. På denne måten kan de lovlig kjøpe seg en fly- , tog- eller båtbillett, og komme seg trygt over for å søke asyl. Dette har vi gjort før, dette gjør Brasil nå og dette kan vi også gjøre igjen. En annen mulighet er gi flyktninger muligheten til å søke asyl på ambassader før de legger ut på den farefulle ferden. Dette ville også gjort at vi kunne gitt avslag til de som ikke har rett på beskyttelse. Disse tiltakene hadde tatt helt brodden av menneskesmuglingen som nå er en milliardindustri.

Norge kan ta ansvar for at barn på flukt får bedre beskyttelse enn de gjør i dag, både politisk og med mer penger: barn er de mest sårbare på flukt og langt flere flykter alene sammenlignet med i fjor. Mottakssentrene er overbelastet og har ikke kapasitet til å ta imot og håndtere så stort antall flyktninger.

Norge kan være en aktiv forkjemper for å at Europa samlet sett tar inn flere barn på flukt og deres familier. Så langt har Europa tatt inn skammelig få, bare en brøkdel sammenlignet med nabolandene til Syria.

2. Øker bevilgningene til Syria, Irak og nabolandene ytterligere. De humanitære behovene er enorme, samtidig som hjelpearbeidet er grovt underfinansiert. Barns rettigheter brytes systematisk, og barn utsettes for grove overgrep og utnyttelser.

3. Forebygger at folk blir tvunget på flukt, men ikke bruk bistand til migrasjonsstopp.
Vi er vitne til den største folkevandringen i vår tid. Aldri før at det vært viktigere å forebygge konflikt og klimaendringer, skape arbeidsplasser og investere i helse og utdanning der folk er. Men norske bistandspenger må alltid gå til der behovet er størst, uavhengig av om det kan stoppe migrasjon eller ikke. Bistandspenger må heller ikke gis til land med formål å iverksette tiltak som stopper migrasjon, for eksempel overvåkning av egen befolkning.

I sommer har Redd Barna en kampanje for å skape oppmerksomhet rundt barna som risikerer livet på Middelhavet. Sommermånedene er høysesong for farefulle ferder. Se mer om sommerkampanjen her.

Vi er der barna er

Redd Barna jobber aktivt for barn på flukt der de er. Her er mer om situasjonen i de landene som tar imot flest flyktninger, og hvordan Redd Barna jobber der.

Libanon:
I Libanon er det over 10,5 millioner registrerte flyktninger fra Syria, dette er en fjerdedel av befolkningen i Libanon. Over halvparten av de syriske flyktningene er barn, og over 100 000 av dem er under fire år.  Her jobber Redd Barna med beskyttelse, skole, helse, vann, sanitær, hygieneartikler, mat og husly. Hittil i år har vi hjulpet nesten 200 000 flyktninger i Libanon, av dem nærmere 115 000 barn.

Foto: Redd Barna
Redd Barna var tilstede i flyktningleirene på Lesvos, og delte blant annet ut varm mat. Nå flyttes flyktningene i Hellas til regulerte leire i nord, så Redd Barna har bygget opp et nytt kontor der.

Italia:
I Italia kom det mer enn dobbelt så mange flyktninger og migranter nå i mai sammenlignet med april i år. Det er også mange flere barn som kommer alene, nesten dobbelt så mange i år i forhold til samme tidsperiode i fjor. Fra 25.mai til 4.juni har fire skip forlist, og mer enn 1200 mennesker har forsvunnet på havet.

Redd Barna jobber på alle offentlige mottak for mindreårige og barnefamilier og alle havner der flyktningene tas i land i Sør-Italia. Vi jobber også på asylmottak i Roma og Milano, der mange bor over lengre perioder. Redd Barna har opprettet mobile barnevennlige områder i mottakshavnene, for å få hvile, ro og fysisk og mental støtte. Vi driver registrering av mindreårige og overvåkning av forholdene for barn på mottakene. Redd Barna driver opplysningsarbeid til enslige mindreårige om deres rettigheter, og praktisk veiledning om velferdstjenester, blant annet helsehjelp, psykososial støtte og familiegjenforening, til barn og familier.

 Nå setter Redd Barna inn flere ansatte på den sørlige grensen, på grunn av de siste skipsforlisene, både psykologer, veiledere og juridiske rådgivere skal jobbe her.

Hellas:
På de greske øyene forteller familier oss om uverdige forhold, mangel på mat, trengsel og ventetid i uvisshet. Barn møter et system som er overbelastet, underfinansiert og kunnskapsløs i forhold til barns behov. I Hellas flytter nå myndighetene mennesker fra de provisoriske leirene til de nye regulerte leirene som militæret har etablert i nord. Redd Barna har nå åpnet et nytt kontor nord i Hellas, i Thessaloniki, for å være nær og kunne hjelpe barna som blir plassert i de nye leirene.

Tyrkia:
I Tyrkia er det 26 flyktningleire drevet av myndighetene, men disse leirene huser bare rundt 10 prosent av de syriske flyktningene i landet. De fleste flyktningene fra Syria bor i landsbyer, byer og storbyer i Tyrkia. Redd Barna gir humanitær hjelp til flyktningene i Tyrkia, og støtter åtte midlertidige skoler. Vi jobber for å kunne være tilstede i alle de midlertidige skolene.

I Norge:
Redd Barna jobber også i Norge for at barn og unge som søker asyl i Norge skal ha de samme rettighetene som alle andre barn her i landet. Samtidig jobber Redd Barna for å redusere oppholdstiden for barn i mottak og for å bedre deres hverdag. Mange hundre jobber allerede som frivillige for Redd Barna på flyktningefeltet, både med barn i asylmottak og med flyktningbarn som har fått oppholdstillatelse i Norge. De er organisert i større og mindre grupper som driver ulike former for fritidsaktiviteter. Redd Barna jobber også for at det skal være ansatte med barnefaglig kompetanse på alle områder i asylsystemet som møter barn.