Foto: Redd Barna
Brende tar i mot Redd Barnas julegave fra generalsekretær Tove R. Wang, en positiv graviditetstest som en påminnelse om den viktige rollen Norge kan spille for verdens gravide og nyfødte.

Utenriksminister Børge Brende fikk overrakt en nesten to meter høy, positiv graviditetstest på sitt kontor. 

- For mange kvinner er en positiv graviditetstest starten på en 9 måneder lang reise mot det uvisse. Årets julegave fra Redd Barna til utenriksministeren er en påminnelse om den viktige rollen Norge kan spille for verdens gravide og nyfødte, sa Wang under overrekkelsen.  

Sammen med graviditetstesten fikk Brende også en bok med 10 000 signaturer fra nordmenn som mener Norge bør satse på flere helsearbeidere. Signaturene er samlet inn gjennom Redd Barnas kampanje «9 måneder igjen». 

- Viktig tema

Brende takket Redd Barna for underskriftene og innsatsen for å rette oppmerksomhet rundt et viktig tema.

- Verden har gjort store fremskritt på mødre- og barnehelse de siste årene. Norge er en betydelig bidragsyter til global helse og vi har en lederrolle internasjonalt for å nå tusenårsmål 4 og 5 om redusert barne- og mødredødelighet. Samtidig gjenstår mye arbeid, og regjeringen har allerede trappet opp tiltak både for helse og utdanning i utviklingsland. Disse temaene henger tett sammen, sa utenriksminister Børge Brende. 

Tove R. Wang mener det gir grunn til stor optimisme at barnedødeligheten er nær halvert siden 1990. - Skal vi ha muligheten til ytterligere reduksjon, må vi gå løs på en gruppe barn som ikke er omfattet den positive trenden, nemlig nyfødte. Dette må vi gjøre gjennom en omfattende satsning på helsearbeidere, og spesielt jordmødre, sier Wang. 

Mangel på helsearbeidere

Verden mangler over 5 millioner helsearbeidere, deriblant 350 000 jordmødre. I 2035 vil verden mangle over 12 millioner helsearbeidere, om ikke nåværende trender snus. Årlig dør mer enn én million barn den dagen de blir født, og mer enn tre millioner dør i løpet av de første 28 dagene. 

Den nye regjeringen har global mor- og barnhelse som ett av sine prioriteringsområder i regjeringserklæringen. - Vi er svært glad for at den nye regjeringen vil videreføre Norges sterke rolle i denne kampen, og ser fram til et samarbeid om forsterket innsats for verdens mødre og nyfødte, sier Wang.