Foto: Redd Barna
Norge har bestemt å øke støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner årlig.

– Dette viser at det nytter – og at vi er sterke når vi står mange organisasjoner samlet bak krav til regjeringen. Dette er et veldig gledelig utspill, og et godt og tydelig signal fra Norge om at det er helt avgjørende å opprettholde finansieringen til hiv og aids, sier Redd Barnas rådgiver på hiv og aids Guro Nesbakken.

Norge har bestemt å øke støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner, til 450 millioner kroner årlig. Det betyr at Norge vil bidra med nesten 1,4 milliarder kroner til fondet de neste tre årene.

Det globale fondet er verdens største finansieringsmekanisme for arbeidet med hiv og aids. Redd Barna er mottaker av store midler fra det globale fondet i flere land, blant annet Nepal, Bangladesh og Vietnam, og vi får veldig gode tilbakemeldinger for den jobben vi gjør. Slik sikrer vi at fondet har tydelig fokus på barn, unge og mødre.

– I en tid med økt press på utviklingsmidler velger vi å øke Norges bidrag med 20 prosent fordi vi har sett at fondets arbeid gir resultater, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas rådgiver på hiv og aids Guro Nesbakken er glad for at Norge øker støtten til kampen mot hiv.

Barna rammes hardest

Det er barna som rammes hardest av hiv og aids. Hver dag blir 1100 barn født hiv-positive, og uten nødvendig behandling vil halvparten av disse dø før de fyller to år. I 2008 døde 280 000 barn av aidsrelaterte sykdommer. 15 millioner barn under 15 år har mistet den ene eller begge foreldrene i epidemien.

Gjennom FNs tusenårsmål har verden forpliktet seg til å redusere både barne- og mødredødeligheten betydelig innen 2015. Dette målet vil ikke nås om kampen mot hiv glemmes. 

Krav fra 27 organisasjoner

Redd Barna har sammen med LNU, Changemaker, Norges Kristne Råd og 23 andre organisasjoner og grupper krevd at regjeringen øker støtten til Det globale fondet. I et brev som ble sendt til statsrådene Erik Solheim og Jonas Gahr Støre, krevde organisasjonene blant annet at Norge økte støtten med 30 prosent.

– Støre gjør helomvending etter samlet press fra en rekke norske organisasjoner. Det er veldig gode nyheter for kampen mot hiv og aids internasjonalt. Dette er et viktig signal til andre giverland om at vi ikke må glemme kampen mot hiv, og at Det globale fondet er avgjørende i arbeidet med hiv og aids, sier Nesbakken.

Regjeringen har tidligere signalisert at bevilgningen til GFATM kun ville opprettholdes på samme nivå som tidligere, men nå kommer en økning. Norges økte bidrag er varslet i forkant av internasjonale forhandlinger om påfylling til fondet, som finner sted i New York i oktober.

 

Les mer om Redd Barnas kampanje mot barnedødelighet >

Klikk her for å lese regjeringens pressemelding om økte midler til hiv og aids >