Foto: Redd Barna
Tine Mørch Smith, norsk ambassadør til FN, deltok på FNs generalforsamling forrige uke, hvor barns rettigheter var tema.
– FNs tusenårsmål kan bare nås ved at vi respekterer og innfrir viktige menneskerettighetsstandarder om likhet og ikke-diskriminering. De siste tiårene har hundrevis av millioner kommet ut av fattigdom, men framgangen har ikke blitt fordelt rettferdig, sa Tine Mørch Smith, norsk ambassadør til FN. 
 
Mørch Smith viste til FNs dokumentasjon som viser at framgangen for FNs tusenårsmål har vært svært skjevt fordelt. Man har ikke har klart å nå de fattigste befolkningsgruppene. FN hevder også at den mest kostnadseffektive måten å arbeide for utvikling og bekjempe barnedødelighet er å satse på den fattigste delen av befolkningen. 
 
– Land som ikke arbeider for barns rettigheter vil betale prisen ved svakere vekst og utvikling. Norge oppfordrer land til å vise lederskap ved å øke nasjonale investeringer i sosial sektor, å fordele ressursene bedre og ikke godta annet enn godt styresett, sa Mørch Smith.
Foto: Redd Barna
– Det er svært positivt at Norge fremmer barns helse og utdanning som en menneskerett som alle stater har plikt til å innfri, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Positive signaler

– Det er svært positivt at Norge fremmer barns helse og utdanning som en menneskerett som alle stater har plikt til å innfri. Så langt har man i mange land plukket frukten som henger lavest på treet og hjulpet barn med bedre bakgrunn. Vi krever at verdens ledere sikrer et allment helse- og utdanningstilbud for alle, også for de fattigste og mest marginaliserte, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Redd Barna mener at man i arbeidet for FNs tusenårsmål ikke har satset nok på at alle barns rett til lik og rettferdig tilgang til helsetjenester og skolegang, uavhengig av sosial bakgrunn. Dette ble i stor grad bekreftet av Norge under deres innlegg til FNs generalforsamling.
 
– Nå må man satse på å skape helsesystemer som når de fattigste og mest marginaliserte kvinnene og barna. Kun slik kan de gi alle barn en rettferdig sjanse i livet, sier Wang.

På generalforsamlingen sa Mørch Smith at barns menneskerettigheter avgjørende for utvikling. Hun understreket at å fremme barns menneskerettigheter er avgjørende for å sikre barn en frisk oppvekst, like og rettferdige utdanningsmuligheter og beskyttelse mot nød og vold.

Helse og utdanning i krisesituasjoner en prioritet

Mørch Smith la vekt på at Norge har tatt et spesielt internasjonalt ansvar for FNs tusenårsmål om å redusere barne- og mødredødeligheten, og at Norge har triplet sine investeringer i global helse det siste tiåret.
 
– Utdanning er også en norsk prioritet. Vi er spesielt bekymret for de 69 millionene barn som ikke går på skole. Halvparten av dem bor i krise- eller konfliktrammede områder. Derfor er retten til utdanning i krisesituasjoner så viktig for oss. Vi ber alle om å bidra med tilstrekkelige midler til å finansiere utdanning i krisesituasjoner, sa Mørch Smith.
 
Under innlegget i generalforsamlingen la Norge også inn et godt ord for norske professor Kirsten Sandberg som en sterk kandidat til det kommende valget i FNs komite for barnets rettigheter.