Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
I Norge får ikke barn og unge nå muligheten til å klage til FNs barnekomité. Norge blir regnet som et foregangsland på barns rettigheter, men når det gjelder å gi barn klagerett er vi en bremsekloss.

Mandag 14. april trer den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Det betyr at barna i alle landene som har ratifisert denne får mulighet til å klage på rettighetsbrudd til FNs barnekomité. Norske barn har ikke fått denne rettigheten.

- Norge har alltid vært i første rekke for å styrke barns rettigheter, men fra 14. april vil ikke norske barn ha de samme rettighetene som for eksempel tyske og spanske barn. Norge har blitt en rettighetssinke, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt G. Apeland.

Alle er for- men ingenting skjer

I juni 2013 ba Stortinget regjeringen om raskt å legge fram en sak om norsk ratifikasjon av klagemekanismen. Dette var noe også dagens regjeringspartier støttet. Likevel står Norge fortsatt utenfor klageordningen.
- Barns rettigheter brytes hver dag. Dette må regjeringen vise at de tar på alvor, og la barna klage. PRESS ser ingen grunn til at dette skal ta lengre tid, barndommen er kort. Her må regjeringen vise handlekraft, sier Andrea Sjøvoll, leder for PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Hovedargumentet for ikke å gi barna klagerett har vært en påstand om at det ”innsnevrer vårt nasjonale handlingsrom”. I regjeringens utredning av saken understreker imidlertid advokat Frode Elgesem at spørsmålet om norske barn skal klage må sees opp mot hensynet til barnets beste. Det går frem av utredningen at en norsk tilslutning til tilleggsprotokollen vil være positivt for barna.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
UNICEF, Plan og Redd Barna har laget et forslag til vedtak om barnas rett til å klage. Forslaget blir gitt til Venstres Trine Skei Grande under en stor markering tirsdag 8.april.

Norge taper ansikt

Norge har tradisjonelt blitt sett på som et foregangsland som andre land ser opp til i utviklingen av barns rettigheter. Plan, UNICEF og Redd Barna jobber for barns rett til å klage i land der barn utsettes for langt alvorligere brudd på sine rettigheter enn i Norge. Når Norge tar rollen som bremsekloss, bidrar det til at det blir vanskeligere å lykkes med dette arbeidet.
- Regjeringen må ta inn over seg hvilke signaler vi nå sender internasjonalt. Dersom ikke engang Norge kan vise at vi er en pådriver for barns rettigheter, hvem skal da gjøre det, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

Hjelper regjeringen

For å hjelpe regjeringen et stykke på vei har UNICEF Norge, Redd Barna og Plan Norge laget et forslag til vedtak som kan legges frem for Stortinget.  Venstres Trine Skei Grande er Stortingets fremste forkjemper for at barn skal få klagerett. Derfor overleveres forslaget til henne idag kl. 13 utenfor Stortinget.

Fakta om Barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll:
• Gir barn i land som har ratifisert protokollen rett til å klage på brudd på Barnekonvensjonen.
• Ble åpnet for signering og ratifisering i februar 2012
• 10 land har ratifisert: Tyskland, Spania, Costa Rica, Portugal, Slovakia, Gabon, Bolivia, Montenegro, Thailand og Albania.
• 45 land har signert
• Trer i kraft 14. april 2014- tre måneder etter at Costa Rica som det tiende landet ratifiserte.

Les mer om klagemekanismen.