Foto: Redd Barna
Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad var glad for å kunne gi pengene fra Tahitiprisen til Redd Barna.

- Vi er jo mest vant med å dele ut priser, men i de siste årene har vi også fått noen priser, noe vi setter stor pris på, sa nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad da han mottok Tahitiprisen fra fylkesordfører Olav Bratland og fotballspiller Ole Gunnar Solskjær.

Skal gis videre

Tahitiprisen deles ut hvert år til en person eller organisasjon som de foregående år har gjort en særlig innsats for å øke kunnskapen om globale utviklingstrekk av betydning for Norge og nordmenn. Tahitiprisen gis i form av en skulptur designet av kunstneren Nico Widerberg, og en pengegave på 100 000 kroner. Pengegaven skal gis videre til en organisasjon.

Foto: Redd Barna
Legene Mads Gilbert og Erik Fosse fikk Tahitiprisen i 2009.

- Pengebeløpet gir vi videre til Redd Barna. Vi har lenge hatt et godt samarbeid med dem, og er glad for å gi dette håndslaget til dem, sier Lundestad.

I sitt prisforedrag fortalte han historier og opplevelser fra sitt arbeid i Den norske Nobelkomité.

- Vi gjør ikke krav på å ha et rent rulleblad, og aldri kommer til å få det. En av de unnlatelsessyndene vi har begått er å ikke gi prisen til Gandhi, sier Lundestad.

Han var tydelig stolt over å representere verdens mest kjente pris.

- Verden bryr seg om hvem som får Nobels fredspris. Og av og til kan det bety noe for freden i verden.

Fredsprisfesten

Tidligere vinnere av Tahitiprisen er Gro Harlem Brundtland, Jan Egeland, Frederic Hauge og legene Erik Fosse og Mads Gilbert. Nobelkomiteen fikk prisen for å ha økt nordmenns kunnskap om globale utviklingstrekk. Nobelkomiteen ville gi prispengene til Redd Barna på grunn av samarbeidet med organisasjonen, særlig med tanke på den årlige fredsprisfesten for barn som Redd Barna arrangerer hvert år den 10. desember. Juryleder Harald Stanghelle sier at det er knapt noen norsk institusjon som har bidratt til mer kunnskap og debatt om internasjonale spørsmål enn nobelkomiteen.

- Gjennom sine årlige tildelinger av Nobels fredspris, skaper komiteen interesse og oppmerksomhet om verden utenfor oss selv.

Foto: FameFotografene
Generalsekretær Tove R. Wang er stolt og takknemlig for at nobelkomiteen ga prispengene til Redd Barna.

Stolte og takknemlige

Nobelkomiteens utgangspunkt er arbeid for fred og nedrustning. Men nobelkomiteen har i sterkt grad vært med på å gi publikum fra Norge og resten av verden, høyst ulike perspektiver på hvordan fredsbegrepet kan tolkes. Den norske Nobelkomité har en lang tradisjon for å dyrke et utvidet, og til tider overraskende fredsbegrep, heter det videre i begrunnelsen.

Komiteleder Torbjørn Jagland takket hjerteligst for prisen, og sier at de er mest vant til selv å dele ut pris, men at det er hyggelig at andre verdsetter komiteens arbeid.

- Redd Barna setter stor pris på pengene for Tahiti-prisen, og er glade og stolte over at nobelkomiteen valgte oss. Disse pengene vil styrke arbeidet for barns rettigheter, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.