Foto: Maren Bjune Christiansen/Redd Barna
Redd Barna har jobbet med barn og unge fra mer enn 20 land for å kartlegge hva som må til for å skape fred, og hvordan de selv kan bidra.

Se film fra møtet i FN her >

Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Opp mot 300 millioner barn blir hvert år berørt av krig eller naturkatastrofer. Barn dør. Og de blir såret fysisk og psykisk. Rettighetene deres blir brutt gang på gang. Dette er bevis nok for at barns stemme og medvirkning i aller høyeste grad er viktig i arbeid med blant annet fredsbygging, forebygging av krig og forsoningsprosesser.

– Erfaringene våre viser at barn og unge kan gi vesentlige bidrag til fred. Den yngre generasjonen har et sterkt ønske om og kapasitet til å bygge fred. Gjennom dette utfordrer de oss voksne: Hvordan kan vi støtte barn i å møte den volden som vi voksne overlater til dem? Og kanskje enda mer utfordrer de vår evne til å håndtere konflikter før de eskalerer til voldelige og væpnete konflikter, sier Annette Giertsen, Redd Barnas ekspert på barns medvirkning.

Tre anbefalinger til FN

Norske Giertsen var i New York på vegne av internasjonale Redd Barna. Hun mener at FN må styrke barns rolle i pågående fredsprosesser. Redd Barna har tatt initiativet, stått for forberedelsene, samt gjennomføringen av prosjektet. Sammen med barn og unge deltok hun på et arrangement i forbindelse med at FNs sikkerhetsråd har en åpen debatt hvor de diskuterer den årlige rapporten om barn i krig og konflikt. 

Barna gav tre hovedanbefalinger til FN. Den første er at pengene som brukes til våpen bør brukes til utdannelse for alle barn, den andre er at barns deltagelse i fredsprosesser er avgjørende for et vellykket resultat og den tredje er at voksne må sette en stopper for og forsikre at barn og unge lever i trygge omgivelser i hele verden.

– På møtet representerte vi 3000 barn fra 24 land. Nå var endelig turen kommet til å be FN om en ny resolusjon. Det var en fantastisk og helt utrolig opplevelse å møte 80 representanter fra FN, mange forskjellige land og internasjonale organisasjoner, uttalte et av barna entusiastisk etter møtet.

Håper på egen resolusjon for barns deltagelse

Nå håper Giertsen på en egen FN-resolusjon for barns deltagelse i fredsbygging.

– FN Resolusjonen om Kvinner, fred og sikkerhet er viktig ved at den understreker kvinners deltakelse i fredsprosesser. Vi trenger en lignende resolusjon for barn og unge. Ett av målene med arbeidet vårt har vært er å samle barns synspunkter på barn og unge i fredsbygging, og overlevere dette til FN. På den måten kan unge bidra til en varig endring, slik at barn og unge inkluderes i strukturer og prosesser som handler om fredsbygging, sier seniorrådgiver i Redd Barna, Annette Giertsen.

– Vi vet at vi må starte med oss selv hvis vi skal skape forandring i urettferdigheten i verden, uttalte et barn på en av Redd Barnas mange fredsklubber.

Foto: Inge Lie/Redd Barna
Annette Giertsen er Redd Barnas ekspert på barns deltagelse. Forrige uke besøkte hun FN sammen med barn og unge for å diskutere barns deltagelse i fredsprosesser.

Barn fra mer enn 20 land har deltatt

Redd Barna har jobbet med barn og unge fra mer enn 20 land for å kartlegge hva som må til for å skape fred, og hvordan de selv kan bidra. Prosjektet er støttet av utenriksdepartementet. 

Barna som har deltatt i prosjektet kommer fra ulike land som har sine erfaringer med krig og konflikt i Bosnia-Hercegovina, Colombia, Etiopia, Guatemala, Myanmar, Nepal, Palestina, Sri Lanka, Uganda, med flere. Redd Barna har arrangert slike seminarer for unge fredsbyggere siden 2010. Først på nasjonalt nivå i fire land, senere på regionalt nivå i de ulike verdensdelene, og denne uka på globalt nivå. I 24 land har barn og unge deltatt i barneklubber og på seminarer for å bli bevisst på hva det er som hindrer fred, og hva de kan bidra med. Nå er turen endelig kommet til å delta i diskusjoner i FN.

Målet med Redd Barnas arbeid på dette feltet er at alle land skal involvere unge i fredsbyggende prosesser. De har andre erfaringer og et annet perspektiv enn voksne, og deres deltagelse i fredsprosesser kan bidra til varig fred. FN vedtok i 2000 en resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet som understreker hvor viktig det er at kvinner deltar i fredsprosesser.

Barna som har deltatt på workshopene kommer fra svært ulike kontekster, og utfordringene de møter i sin hverdag varierer fra gruppe til gruppe. Men ungdommenes initiativ og drømmer for fremtiden har vist seg å sammenfalle på tvers av geografiske, kulturelle og språklige grenser.

Fra hevn til fred

En ung ugandisk gutt forteller om sitt møte med Redd Barnas barneklubb.

– En dag i 1991 ble faren min drept i et angrep av herrens motstandshær (LRA) i Uganda. Det eneste jeg ønsket var å ta hevn. Da jeg ble med i Redd Barnas fredsklubb forstod jeg av hevn er en dårlig ide og ikke fører noe godt med seg. Etter hvert som jeg deltok på barneklubben forandret følelsene mine seg fra hevn til forsoning og tilgivelse. Nå har jeg funnet fred i hjertet mitt, fortalte en ung ugandisk jente på en av fredsklubbene.