Foto: Magnus Ross
Unges involvering avgjørende for at en kampanje skal nå ut på deres arenaer og språk. I bydel Stovner i Oslo har ungdom vært med selv og laget filmsnutter som skal forebygge nettkriminalitet. Her er klipp fra filmene.

- Ungdom forteller oss at sosiale medier er en positiv del av hverdagen, men de legger heller ikke skjul på at det er en tøff sjargong og at mange opplever mobbing, forteller Redd Barnas rådgiver Kaja Hegg.

Lørdag 30. november er det lanseringsfest av kampanjen Nett er fett. Men det finnes ingen slett på Rommen Scene, i regi av ungdomsrådene i Groruddalen. To filmsnutter av og for ungdom og rapporten Tilgjengelige, tøffe og trygge? Forebygging av kriminalitet på internett presenteres.

I rapporten har man samlet erfaringene fra samlinger med ungdom, samt råd om hvordan voksne skal håndtere mobbing, skadelig utprøving og identitetstyveri på nett. Ungdommen selv ønsket å lage filmsnutter for å mest mulig effektivt spre budskapet til hverandre på sosiale medier.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Usikkerhet blant voksne

- Mange voksne som jobber med ungdom er usikre på hvordan man skal følge opp norm- og lovbrudd på nettet og hvordan man skal jobbe forebyggende. Derfor startet vi et prosjekt i vår, sier Hegg.

Lanseringen av film og rapport er et resultat samarbeidet mellom Redd Barna og SaLTo-koordinatoren i bydel Stovner om en tidligere kampanje om å forebygge voldtekt etter «date rape». Henvendelser fra voksne tydet på usikkerhet om hva som foregår i de unges nettkommunikasjon, og om hvordan man som ansatt bør håndtere identitetstyverier, trusler, mobbing, hets og trakassering som skjer i sosiale nettsamfunn og på nettet ellers.

Foto: Magnus Ross
Ungdom forteller at sosiale medier er en positiv del av hverdagen, men de legger heller ikke skjul på at det er en tøff sjargong og at mange opplever mobbing.

Tøyer grensene

Samtalene med ungdom viser at de stort sett håndterer risikoer godt. Det gjenstår imidlertid en stor jobb med å skape en mer positiv og ansvarlig nettkultur. Blant annet blir identitetstyveri trukket frem som svært vanlig. De unge omtaler det som «facerape» og ser på det som en vanlig del av omgangsformen på nettet.

- Ungdom forteller oss at det er både hyggelig og morsomt. Samtidig kommer mange med flere eksempler på at det ikke er morsomt hvis andre gjør narr av deres religion eller familie, forteller Hegg.

Den ene filmsnutten har derfor fått navnet «Facerape». Den andre heter «Nett er fett» og handler om at hvordan man opptrer på nett og at det man publiserer på nettet forblir der:

 

En stor jobb gjenstår

Rapporten påpeker at det er viktig at alle oppvekstarenaer får økt innsikt i unges nettsjargong, og at ulike aktører jobber sammen for å skape en mer positiv og ansvarlig nettkultur. For å starte arbeidet må man jobbe i kontinuerlig dialog med ungdom.

- Dette er både viktig for å forstå hvordan de selv oppfatter risikoer og håndterer risikoer på nettet. Dessuten er unges involvering avgjørende for at en kampanje skal nå ut på deres arenaer og språk. Vi mener også det er viktig at både foreldre og fagfolk som står rundt barna følger opp norm- og lovbrudd, slik at det får konsekvenser, understreker Hegg.

Arbeidet med kunnskapsinnhenting og styrking av det forebyggende arbeidet fortsetter på nyåret.

Les også: På nett med ungdommen.