Foto: Redd Barna
Zaatari-leiren like over grensen til Jordan er overfylt av desperate mennesker som nå mangler de mest grunnleggende tjenester som mat og helsestell.

Zaatari er en flyktningleir i Jordan for syriske flyktninger, som tar i mot tusenvis av desperate mennesker hver dag. Zaatari har nå et kronisk behov for finansiering for å kunne gi flyktningene tilgang på blant annet mat og helsepersonell.

– 65 prosent av flyktningene er barn. Pengemangelen og den kraftige økningen i antall flyktninger, har resultert i vanskelighetern nødhjelpsarbeidet. Dette fører til at mange ikke får tilgang på basistjenester, som mat og helsetjenester, sier Ibrahim Younis, som leder Redd Barnas nødhjelpsarbeid i Syria.

Redd Barnas ansatte i Libanon forteller at et økende antall flyktninger er barn som kommer alene. Noen foreldre sender barna sine over grensen sammen med venner eller naboer. Men det er også barn som er helt alene. Disse barna er åpenbart i stor, alvorlig fare for å bli misbrukt og utnyttet

Flyktningtilstrømningen fordoblet

I flyktningleiren Zaatari har tilstrømningen av flyktninger fordoblet seg i løpet av den siste uken, og et langt større inntog av flyktninger kan være i vente, advarer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Flyktningleiren klarer ikke å møte flyktningenes skrikende behov for hjelp.

Foto: Redd Barna/Alessio Romenzi
Redd Barna ber om finansielle midler for å forhindre at situasjonen i flyktningleirene utvikler seg til en større humanitær katastrofe.

Da flyktningleiren Zaatari ble etablert for en måned siden, huset den 500 mennesker. Nå har antallet økt til nærmere 20 000. 3300 personer ankommer hver dag.

Frykter en ytterligere forverring

Nå frykter Redd Barna at den allerede dårlige situasjonen i leirene vil forverres ytterligere, hvis ikke nødvendige grep straks igangsettes. Redd Barna ber om finansielle midler for å forhindre at situasjonen utvikler seg til en større humanitær katastrofe.

– Familiene som har flyktet fra Syria til Jordan kommer til et sted med dårlig mat og mangel på basistjenester. Mer enn halvparten av flyktningene er barn og forholdene i leirene er forferdelige, sier Ibrahim Younis, som leder Redd Barnas nødhjelpsarbeid i Syria.

Det er nå registrert i alt 214 120 syriske flyktninger i nabolandene Jordan, Irak, Libanon og Tyrkia, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Rundt 2 millioner mennesker er hjemløse i Syria som følge av konflikten. Over 290 000 syrere har flyktet til utlandet, ifølge FNs flyktningorgan UNHCR.