Redd Barna lanserer et nytt samtaleverktøy på nord-samisk for å snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Samtaleverktøyet er gratis og inneholder undervisningsopplegg som passer for 1.-4.trinn.

Opplegget kan tas i bruk av lærere og andre sammen med animasjonsserien “Mu rumaš lea mu iežan / Kroppen min eier jeg”. Filmene er oversatt til nord-, sør- og lulesamisk, og har blitt vist på NRK Super.

Se filmene og last ned samtaleverktøyet her

 

Foto: Bivrost Film
Animasjonsserien “Mu rumaš lea mu iežan / Kroppen min eier jeg” er produsert av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super.

Viktig å snakke med barn om seksuelle overgrep

Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og seksuelle overgrep. For at de skal være beskyttet i praksis, er det nødvendig at barn selv har kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan de kan få hjelp om de skulle være utsatt (Folkehelseinstituttet).

En undersøkelse fra Nasjonalt Kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress i 2019 viser at 6 prosent av barn i Norge har opplevd overgrep fra en voksen, og at 22 prosent har opplevd seksuelle krenkelser fra en jevnaldrende.

Også i det samiske samfunn er vold og overgrep utbredt og lite snakket om. I sin temarapport fra 2018 “Vold og overgrep i samiske samfunn” melder NIM om at det mangler tilrettelagt undervisningsmateriell om kropp, seksualitet og grensesetting, og at staten må sørge for at hjelpeapparatet må ha kunnskap som gjør dem i stand til å oppdage og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn.

De påpeker også at det er svært viktig at barna får informasjonen på eget språk.

Foto: Helle Sanden / NIM
Johan Strömgren, regionkontorleder ved Nasjoal institusjon for menneskerettigheter, presenterte funn fra rapporten “Vold og overgrep i samiske samfunn”.

Inviterte til lansering i Kautokeino

Redd Barna inviterte til lansering i Kautokeino sammen med Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM). At tematikken er viktig viser oppmøtet. Både politi, helsesykepleiere, barnehageansatte, studenter og forelesere ved samisk barnehagelærer-studier og flere andre var representert.

Flere av de barnehageansatte som var tilstede mener dette er et tema det må snakkes mer om. 

– Dette er et tema vi ikke har brukt å snakke om i barnehagen, men det er viktig at vi begynner med det, var tilbakemeldingen fra barnehagene. 

Politiet framhevet viktigheten av at barn får lære om dette på sitt eget språk. 

– At barn får denne informasjonen på eget språk vil gjøre vår jobb mye lettere i avhør. Da har barna mulighet til å fortelle hva de har blitt utsatt for, og vi kan etterforske og gi dem den hjelpen de har rett på, sa representant fra politiet i Kautokeino. 

Foto: Redd Barna
Risten Birje Steinfjell, rådgiver i Redd Barna for samiske barns rettigheter, presenterte det nye samtaleverktøyet under lanseringen i Kautokeino.
Foto: Helle Sanden / NIM
Mikkel Eskil Mikkelsen fra Sametingsrådet deltok på video under lanseringen.

Sametinget håper at verktøyet tas i bruk

Mikkel Eskil Mikkelsen fra Sametingsrådet synes dette er et viktig tiltak for å gi barn og unge kunnskap på samiske språk om beskyttelse og overgrep.

– Vi vet at samiske barn og unge opplever seksuelle overgrep i dag. Derfor er en dag som denne veldig viktig, da det lanseres et læremiddel som tar hensyn til nettopp dette temaet. Jeg håper at dette materialet vil være til hjelp i skolen, og at det kommer til syne og tas i bruk av skolene og barnehagene. Det arbeidet som gjøres, for eksempel av Redd Barna, anser Sametinget som viktig, sier Eskil Mikkelsen.

Foto: Bivrost Film / Redd Barna
Du kan laste det ned samtaleverktøyet gratis på reddbarna.no/jegerher

Redd Barna er stolte av at undervisningsmateriellet nå lanseres på nord-samisk. 

– Det er viktig at samiske barn får lære om egen kropp og egne grenser på eget språk, det gjør det enklere å fortså, og det er viktig at barn vet hva de skal gjøre om det blir utsatt for overgrep, sier Silje Vold, spesialrådgiver barns beskyttelse i Redd Barna.