- Foresatte og voksne som søker etter informasjon om nettvett finner det mange steder. Det kan være forvirrende å vite hvem man skal kontakte og hvilken informasjon som er mest pålitelig. Vi er derfor glade for initiativet, der mange sentrale aktører stiller seg bak, sier Redd Barnas rådgiver Kaja Hegg.

11. februar markeres den internasjonale dagen for trygg bruk av internett, Safer Internet Day 2014.  Medietilsynet - sammen med Redd Barna og flere andre organisasjoner og institusjoner – lanserer derfor en veileder for foreldre med barn som bruker sosiale medier.

Tips til foreldre

Redd Barna jobber aktivt med å øke foreldres engasjement for barns hverdag på nett. Den nye veilederen inneholder informasjon om sosiale medier som aldersgrenser, brukertrygghet og personvern, og tips til foreldre om hvordan de kan ha samtaler om disse temaene med sine barn.

- Noen foreldre har liten kunnskap om sosiale medier. De velger derfor å lage strenge regler for barnas bruk. Andre lar barna styre selv og satser på at de vet best – i alle fall bedre enn foreldrene. Begge disse holdningene kan slå ut feil. Det gjelder å finne en gylden middelvei mellom total kontroll og total frihet, forteller Ida Aspeslåen Erikstad i Medietilsynet Trygg Bruk, et prosjekt som jobber med digitale medier og barn.

Foto: Illustrasjon/Magnus Ross
Foreldre klarer så vidt å henge med i barns aktive netthverdag. Nettopp derfor er det viktig å kjenne til sosiale medier, og prate med barna om hvordan de skal brukes.

Grensen mellom privatliv og beskyttelse

Sosiale medier kan være både nyttig og gøy, og fungerer ofte som et sosialt lim mellom barn. Det er imidlertid viktig å vite hva man gir barnet lov til å være med på. Yngre barn trenger også mer veiledning fra voksne enn eldre barn om hvordan sosiale medier fungerer og hva som er lurt og ikke lurt å gjøre og si.

- Grensen mellom barnas rett til privatliv og foreldrenes behov for å beskytte egne barn kan oppleves som vanskelig for mange. Her er det viktig å ta barnas egne ønsker og alder i betraktning. Noen barn kan oppleve det som trygt å være venn med mamma eller pappa på nett, eller at foresatte går gjennom meldinger og annen aktivitet. Større barn – som tenåringer – vil ofte ha et sterkere behov for mer privatliv, sier Aspeslåen Erikstad.

Gå foran som godt eksempel

Sentralt i Medietilsynets nye råd til foreldre er å gjøre sosiale medier til en daglig og dagligdags samtale, på samme måte som man spør om hvordan skoledagen har vært. Det er også viktig at foreldre som selv er aktive brukere av sosiale medier går foran som gode eksempler. Til dette anbefales følgende råd:

- Lær deg selv god takt og tone på nett. Spør før du legger ut bilder eller filmer, tagger eller kommenterer barnet ditt og andre på nettet. Dette vil barna legge merke til og lære av, sier Aspeslåen Erikstad.

Redd Barna har tidligere utarbeidet nettvettregler med råd til hvordan voksne kan engasjere seg i barnas internett- og mobilbruk. Her får voksne også råd om hvordan man kan lære dem å sette grenser og støtte dem dersom de opplever noe ubehagelig. Les mer om Redd Barnas nettvettarbeid her.

Last ned heftet:

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Rådene er utarbeidet av Medietilsynet i samarbeid med Redd Barna, Datatilsynet, SINTEF, Røde Kors, Telenor, Ungdomstelefonen, Dubestemmer.no, Skeiv Ungdom, Barnevakten, Nettvett.no, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Safe Kids og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).