Foto: Redd Barna
Seksjonsleder for utdanning, Gerd-Hanne Fosen, er nå i Uganda. Her snakker hun med barn som bor i området Redd Barna jobber i Nord-Uganda.

Uganda har vært hyppig omtalt i nyhetene, siden det ble kjent at landets styresmakter må betale tilbake 50 millioner kroner av underslåtte bistandspenger.

Redd Barnas seksjonsleder for utdanning, Gerd-Hanne Fosen, er nå i Uganda for å følge opp Redd Barnas arbeid i landet. Hun er bekymret for dramatiske kutt i landets utdanningsbudsjett de siste årene.

- For bare to år siden gikk 20 % av statsbudsjettet i Uganda til utdanning. I fjor ble dette redusert til 17 %, i år til 14 %. Vi vet ikke om bunnivået er nådd ennå. - Alle jeg har snakket med her sier det samme: Regjeringen prioriterer ikke utdanning. Dette rammer barn og unge, særlig de mest sårbare, sier Fosen.

Manglende lønn

Foto: Redd Barna
På offentlig skole i Nord-Uganda. 80 tredjeklassinger i ett klasserom venter på læreren.

Nedgangen gjør seg gjeldende flere steder enn i budsjettet. Mindre enn 40 % av elevene som starter på skolen i Uganda kommer nå gjennom grunnskolen. I naboland som Kenya, Rwanda og Tanzania er dette tallet 80 %. Situasjonen ser heller ikke ut til å bedre seg med det første.

- Lærere forteller at de ikke har mottatt lønninger på flere måneder, sier Fosen. Det har ført til at mange må finne andre ting å gjøre for å forsørge seg og sine. - Slikt blir det selvsagt ikke kvalitet av. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker kvalitet i skolen. Selv om lønn langt fra er det eneste som motiverer lærere, er det selvsagt demotiverende ikke å vite når du får betalt neste gang, fortsetter hun. Midt i denne negative utviklingen, forsøker Redd Barna å forbedre utdanningskvaliteten og tilgangen til skoler i Uganda.

Redd Barna er ikke bare opptatt av at flere barn skal gå på skolen, men at flere skal lære mer. Kvalitet og tilgang går derfor igjen i utdanningsarbeidet.

Kjent problem, ingen lidenskap

Foto: Redd Barna
- Dette er de virkelige utdanningsheltene. Lærerne på skoler langt fra allfarvei, hvor det ikke ville vært skole uten Redd Barnas innsats, sier Gerd-Hanne Fosen

Gerd-Hanne Fosen merker at nedprioriteringen byr på store utfordringer også i skolene Redd Barna jobber med.

- Mange av skolene jeg har besøkt, ligger i områder hvor det er for langt for barna å komme seg til offentlige skoler. Her må det nevnes at jeg fått møte noen virkelige utdanningshelter! Lærerne som underviser på skoler langt utenfor allfarvei er uunnværlige, når de når noen av de aller mest marginaliserte barna hver eneste dag, sier hun.

Men selv om heltene finnes i hverdagen, er det viktig å plassere ansvaret for barnas skolegang i alt arbeid med utdanning.

- Målet er alltid at myndighetene skal ta ansvar fullt og helt siden utdanning er en rettighet og det er myndighetenes plikt å innfri retten, sier Fosen. Men dette er ingen enkel oppgave i dagens Uganda.

"Vi vet hva problemet er. Vi gjør bare ikke noe med det, vi har ikke lidenskapen". Dette ble uttalt i et møte Fosen deltok i med utdannings- og sportsdepartementet. - Redd Barna har derimot den lidenskapen! avslutter Gerd-Hanne Fosen, som vil fortsette kampen for utdanning i Uganda.