Foto: Redd Barna

Det var i august 2016 at kampene i Kasai brøt ut, siden har kampene spredt seg til flere regioner og handler nå, ifølge International Crisis Group, også om frustrasjon rundt den pågående politiske og økonomiske krisen i Kongo. Den katolske kirken anslår at over 3000 mennesker har blitt drept som følge av konflikten. Bare i Kasai har 1,4 millioner flyktet fra sine hjem, over 30.000 av dem til nabolandet Angola.

5,5 millioner barn trenger humanitær hjelp

I Kasai er det nå, ifølge FNs nødhjelpsorganisasjon (OCHA), 5,5 millioner barn som behøver humanitær assistanse, hvor 400.000 barn lider av alvorlig akutt underernæring – en økning på 65% siden Kasai konflikten startet.

- De militære gruppene har målrettet angrepet både helsefasiliteter og skoler, og mange sykehus har blitt plyndret og i noen tilfeller brent til grunne. Kongos helsevesen, som fra før har vært blant de svakeste i verden, står nå overfor store utfordringer ved behandling av alvorlig akutt underernærte barn, sier Gunhilde Utsogn, rådgiver i Redd Barna.

Redd Barna deler blant annet ut Plumpy’Nut for å for å bekjempe underernæring i området.

Foto: Redd Barna
Barna får undervisning av lærere støttet av Redd Barna.

Brutale overgrep

I en fersk FN-rapport beskrives en rekke brutale overgrep i Kasai, hvor folk brennes levende, halshugges og får kroppsdeler skåret av. FN-granskerne har i tillegg avdekket 80 massegraver i regionen.

- Konflikten er svært voldelig og går spesielt utover kvinner og barn da seksuelle overgrep brukes som våpen. Situasjonen i Kasai kommer i tillegg til den langvarige krisen Øst i landet, hvor konflikter mellom ulike væpnede grupper og det kongolesiske militæret har pågått i flere tiår, sier Utsogn.

Mange av de fordrevne har flyktet over til nabolandet Angola, mens flere bor hos vertsfamilier eller slektninger i andre områder av Kongo – områder som allerede før den forverrende økonomiske situasjonen var blant de mest fattige i landet. Andre har flyktet inn i skogene og overlever nå i improviserte hytter.

- Disse familiene er de mest sårbare, ettersom humanitære organisasjoner som Redd Barna har vanskelig for å nå dem, både på grunn av at det er farlig og fordi området er vanskelig tilgjengelig. De får ikke tilstrekkelig med mat, de mangler husly, og de har ikke tilgang til nødvendige helsetjenester, vann og sanitære artikler.

- I tillegg har avlingene vært dårlig dette året, og flere familier holder på å gå tomme for mat. Dette kan resultere i en matkrise som igjen kan gjøre situasjonen enda vanskeligere, forklarer rådgiver Gunhilde Utsogn.

Deler av den kongolesiske befolkningen har vært internt fordrevne gjentatte ganger, og med politisk uro, svekket økonomi og utfordrende sikkerhetskontekst frykter Redd Barna at situasjonen for barn i Kongo vil forverres ytterligere i løpet av året.

Foto: Redd Barna
Når verden er full av uro, kriser og konflikter skal skolen være et trygt sted.

Barn rekruttert og misbrukt av militære grupper

Den ett år lange krigen i Kasai-regionen har ført til mange ulike grupperinger, hvor alle kjemper for ulike saker samtidig som de alle kjemper mot myndighetene, og ifølge FN er mellom 40-60% av disse militsmedlemmene barn. Flere av barnesoldatene er ikke mer enn mellom 7 og 13 år, både jenter og gutter.

- I Kasai-regionen har barn mistet ett år med skolegang fordi hundrevis av skoler har blitt plyndret og angrepet, lærerne har blitt drept eller har flyktet for å komme seg i sikkerhet. I krisesituasjoner som dette vet vi at det å være på skolen har en viktig beskyttende effekt, og gjør at risikoen for at barn blir rekruttert som barnesoldater minskes betraktelig, avslutter Utsogn.

Redd Barna jobber for å få tilbakeført tidligere barnesoldater til skolebenken.