Foto: Abdullah Seru/Redd Barna
Flomvannet har skapt store ødeleggelser nord i Bangladesh, og kommer til å ramme områder sentralt og i sør nå som vannet beveger seg mot Bengalbukta. Her fra Kurigam nord i landet, hvor familier har fått hjemmene sine oversvømmet og avlingene skylt vekk.

Flomvannet som skapte store ødeleggelser nord i Bangladesh renner nå nedover mot Bengalbukta, og kommer til å ramme områder både sentralt og i sør. I India, Bangladesh og Nepal er antall ofre for flommen steget til 700. Mer enn 440 mennesker er døde bare i India.

Enorme vannmasser i Bangladesh

- Mens flomvannet strømmer nedover Bangladesh mot Bengalbukta, forventer vi at oversvømmelsene blir mye verre i sentrale og sørlige deler av landet, særlig for de lokalsamfunnene som ligger nær de store bielvene, sier Mark Pierce, Redd Barnas landdirektør i Bangladesh.

Foto: Abdullah Seru/Redd Barna
De enorme vannmassene fører til ødelagte hjem og skoler. Redd Barna hjelper nå de rammede i Bangladesh, men forventer at det vil være store behov i lang tid fremover.

Enorme vannmasser kommer til å strømme gjennom landet, og folk må holde seg vekk fra flomvannet, og evakuere hjemmene sine der det blir nødvending. Den humanitære situasjonen er fortsatt veldig alvorlig, og det vil den være for en tid fremover.

- Størrelsen på krisen betyr at det er ikke nok mat eller rent drikkevann. Mer enn en halv million hjem har blitt ødelagt, og over 400 000 hektar med avlinger er ødelagte. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe, men vi trenger mer bistand nå, sier Pierce.

Krise etter flommen i India

Generalsekretæren i Redd Barna i India, Thomas Chandy, advarer om at det også kan komme en krise etter at flomvannet begynner å trekke seg tilbake.

- En av de største utfordringene er å forhindre utbrudd av sykdommer som kolera og diare, som flommen øker risikoen for. Mange vannkilder har blitt forurenset av flommen, og flomskadene gjør barn syke, sier Chandy.

Foto: Abdullah Seru/Redd Barna
Ved naturkatastrofer og kriser, er det ekstra viktig at barn får gå på skole. Skolen er det beste stedet for barn å være, og det er viktig å få satt i gang og bygget opp skolene igjen der de har blitt ødelagt.

Redd Barna i India hjelper familier med å holde seg friske når de vender tilbake til hjemmene sine. Mer enn 7000 skoler i India har blitt skadet eller ødelagt, og mange frykter at barn ikke får gått på skolen i lang tid fremover.

- Det er så viktig at vi får bygget opp og satt skolene i gang igjen så fort som mulig, for skolen er det absolutt beste stedet for barna å være nå, sier Chandy.

I gang med hjelpearbeidet

I Nepal er hjelpearbeidet i full gang etter at flomvannet begynt å avta. Mer enn 500 000 mennesker har blitt rammet av flommene og jordskredene rundt om i landet.

Redd Barna er tilstede i alle de tre landene som er rammet. I Nepal bistår organisasjonen med hundrevis av presenninger for midlertidig husly, og i India arrangeres det lekegrupper for barn for å hjelpe dem å gjenopprette livene sine, i tillegg til distribusjon av hygieneartikler og midlertidige lyskilder. Redd Barna forbereder seg også på å distribuere hjelpeartikler som hygienepakker, kjøkkenpakker og kontanter til grunnleggende nødvendigheter som mat og vann, til de berørte familiene i Kurigram og Sirajganj – de to verst berørte distriktene i Bangladesh.