Foto: Redd Barna/Teri Pengilley
Det er viktig at man sørger for kyndig hjelp for mor og barn, før under og etter fødsel. Her får en mor i Zambia gratis medisiner til seg og sitt barn.

- Hvis ikke man intensiverer innsatsen for å få ned barnedødeligheten i Afrika, vil det ta 35 år og tolv millioner barneliv før man er i nærheten av å nå de målene Afrika og resten av verdenssamfunnet har forpliktet seg til. Med tre internasjonale toppmøter i løpet av de neste hundre dagene, er det høyst viktig å sette barns rett til overlevelse i fokus, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

I dag er det den internasjonale dagen for afrikanske barn, og dagen markerer begynnelsen på en hundre dagers push for å redde millioner av barn i Afrika. Målet om å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler innen 2015, (Tusenårsmål 4) er per i dag langt fra virkeligheten i de fleste afrikanske land.

Verdens ledere vil i løpet av de neste hundre dagene møtes tre ganger for å diskutere hvordan man kan få ned barnedødeligheten i Afrika og resten av verden. G8 og G20 møtene i juni, African Union møtet i juli og FNs toppmøte om tusenårsmålene i september er tre viktige milepæler som kan avgjøre skjebnen til millioner av barn.

4.5 millioner barn dør før femårsdagen

I Afrika sør for Sahara dør det hvert år 4.5 millioner barn før fylte fem år. Det er over halvparten av barna som dør før fylte fem, globalt.

- Disse dødsfallene er helt unødvendige. Løsingene og metodene som kan hindre dødsfallene er kjente, enkle og billige. Nå må det internasjonale samfunnet og de rike landenes regjeringer sørge for en dobling i bistand til helsesektoren, slik at man kan innfri barns rett til overlevelse, sier Wang.

Redd Barna mener at det er viktig å satse i de landene hvor barnedødeligheten er høy, på å utjevne forskjellen mellom fattige og rike og tilgangen de har til helsetilbud. I tillegg må man få på plass 4.2 millioner nye helsearbeidere og sørge for at helsetilbud for mor og barn blir gratis. Det er viktig at Afrikanske regjeringer også selv setter av 15 prosent av egne budsjetter til å forbedre helsetilbudet i egne land.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Tusenvis av barn, familier, studenter og andre trekker ut i gatene i mange afrikanske land, for å sørge for at egne ledere tar fremtidens barn på alvor.

Marsjerer for retten til overlevelse

Tusenvis av barn, familier, studenter og andre trekker ut i gatene i mange afrikanske land, for å sørge for at egne ledere tar fremtidens barn på alvor.

- I Tanzania i dag samles 100 000 mennesker på den nasjonale stadion i Dodoma, mens over 11 000 mennesker skal marsjere i gatene i Liberia. Det dør millioner av barn årlig i Afrika. I dag for disse barna en stemme. Vi kan med fastsatte rammer få landene inn på riktig spor. Verdens ledere må bruke de neste hundre dagene til å virkelig gjøre en forskjell, nå mens det fremdeles er tid, avslutter Wang.

 Les mer om kampanjen mot barnedødelighet her >