Foto: Redd Barna
Mari Tes og barna hennes har flyktet fra flommen til evakueringsleiren på ungdomsskolen Nereo R Joaquin.

Over en halv million mennesker bor fortsatt i evakueringssentre eller hos vertsfamilier en måned etter flommen, som ble utløst av uværet Haikui på Filippinene.

Redd Barna advarer nå om at det trolig vil komme enda kraftigere tyfoner. Bare den siste måneden har tre tropiske stormer, Kai-Tak, Tembin og Bolaven skyllet innover landet, noe som igjen har ført til flom og jordskred.

– Vi vet av erfaring at de kraftigste tyfonene på Filippinene kommer i september og oktober. Dette betyr at det bare kan bli verre for familiene som allerede er rammet av flommen, sier svenske Anna Lindenfors, som er landsjef for Redd Barna på Filippinene.

Mer enn 2,5 millioner barn er berørt av flommen og mange av dem bor nå overfylte evakueringssentre med dårlige hygieniske forhold.  I lavereliggende områder, slik som Laguna, er familiene bekymret for at barna må bo i evakueringssentre helt frem til jul. Disse evakueringssentrene er ikke egnet for at mennesker skal bo der over lengre tid.

– Det er viktig at vi gir familiene det de trenger før flere stormer kommer. Barn og familiene deres trenger tak over hodet, hygieniske artikler som såpe, rent vann, husholdningsartikler og skolemateriell, sier Lindenfors.

Foto: Redd Barna
Dela Paz er en av mange barne- og ungdomsskoler som huser mange hjemløse på Filippinene. Nærmere halvparten av barn i områder, som er hardt rammet av flommen, får ikke går på skolen.

Går glipp av skolegang

I dag oppholder 173 000 mennesker seg fortsatt i 500 evakueringssentre, mens 772 000 bor hos vertsfamilier. De fleste av evakueringssentrene er skoler og dette fører til at tusenvis av barn ikke får gått på skolen fordi skolene brukes til oppholdsrom.

– Nærmere halvparten av barna ,som bor i områder som ble hardt rammet av flommen, har ikke returnert til skolen. Vi vet at jo lengre barn går uten skolegang, jo større er sannsynligheten for at de dropper ut av skolen for godt, sier landsjefen.

Redd Barna har delt ut pakker med husholdningsartikler, drikkevann og hygieneartikler til de flomrammede familiene i Bulacan, Laguna, Pampanga og Metro Manila. Redd Barna har også gitt informasjon om hygiene, delt ut pakker til nyfødte og hatt opplæring i amming for nybakte mødre. I tillegg har vi satt opp trygge lekeområder for barn og midlertidige skoletilbud.

Redd Barna har arbeidet på Filippinene siden 1981. I 2011, nådde vi 822 000 barn rundt i landet. Vi arbeider både med akutt nødhjelp og langsiktige programmer og samarbeider tett med lokale partnere på Filippinene. Redd Barna arbeider blant annet med programmer innen beskyttelse av barn, utdanning, helse og ernæring og jobber sammen med filippinske myndigheter i saker som omhandler barns rettigheter.