Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
Aniza (7) går på Ruseløkka skole og er med på leksehjelp hver tirsdag. – Det er ikke alltid så gøy med lekser, men å gjøre det her gjør det jo litt gøyere likevel, sier hun.

I skumringen ved Ruseløkka skole i Oslo kommer fem sprudlende jenter med skolesekkene sine og møter de fire frivillige fra Redd Barna. De kjenner hverandre godt nå, og vandrer hånd i hånd gjennom Frogner og bort til Oscars medisinske senter i Homansbyen. 

-Jeg skal bli berømt. Jeg skal bli supermodell. Tror du jeg kan bli det? spør en av jentene og ler. - Det skal jeg og, roper en av de andre.De fem jentene går i 2. og 3. klasse og blir møtt av de frivillige Eli Hanssen, Pia Hanssen, Agnes Østengen og Tonje Kiran. Vel framme er det klart for et godt måltid med brødmat, melk, frukt og grønt, som danselærer Mahad Ibrahim har stelt i stand.

Å få lov å være barn

Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
- Felles for mange av dem er at de trenger litt ekstra oppfølging med lekser, særlig norsk og matematikk, forteller Elin Langli regionkonsulent i Redd Barna.

Hver tirsdag ettermiddag arrangeres leksehjelp og aktiviteter for barn med minoritetsbakgrunn på Ruseløkka skole i Oslo. Leksehjelp for 4. til 7. trinn har holdt på siden 2011, og Redd Barna har i flere år tilbudt Capoeira-dans for samme aldersgrupper. Våren 2013 ble det startet opp en ekstra aktivitet for barn fra 1. til 3. trinn.

Tiltaket er et samarbeid Redd Barna, Oscars medisinske senter, og skolehelsetjenesten ved Ruseløkka skole, og får nå midler fra Christiania oppfostringshus for å drive aktiviteten.

- Noen av barna har bodd i Norge så lenge de kan huske, mens andre har kommet til landet senere. Felles for mange av dem er at de trenger litt ekstra oppfølging med lekser, særlig norsk og matematikk. Ikke minst handler det hele om å gi barna et sted de får lov til å være barn og være i fysisk aktivitet, forteller Elin Langli, regionkonsulent i Redd Barna Region Øst.

Gøy å gjøre lekser

Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
Redd Barnas frivillige har blitt godt kjent med jentene og mener det er viktig at hver og en får oppfølging fra hver sin frivillige. Aniza (7) er en av elevene ved Ruseløkka, som er fornøyd med tilbudet.

Etter et godt brødmåltid sitter jentene fordypet i dagens lekser. En av jentene sitter sammen med frivillig Eli Hanssen med ukens lekser i matte og lesetrening. 

- Det er gøy å gjøre lekser med andre, særlig når vi får danse etterpå, smiler hun.- Og så er det er snille voksne her, bryter en av de andre jentene inn, som får hjelp til matteleksene av frivillig Pia Hanssen. - Av og til synes jeg leksene er vanskelige, men å være her gjør det litt gøy likevel, sier hun.Søstrene Pia og Eli Hanssen har vært med som frivillig aktiviteten siden den startet, og Eli er leder for dagens frivilliggruppe. De har blitt godt kjent med jentene og mener det er viktig at hver og en får oppfølging fra hver sin frivillige.

Dekker behov for oppfølging

Skolens ordning med 30 minutter leksehjelp to ganger i uka sammen med 25 andre elever, er ikke tilstrekkelig.

- Mange har behov for ekstra oppfølging og er i store klasser med mange barn. De får kanskje ikke dekket det ekstra behovet hjemme, også fordi familien snakker et annet språk. Prosjektet med å tilby dansing etterpå har også slått godt an hos elevene her, sier Eli Hanssen.

Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
Når elvene kommer, er det mat som står først på timeplanen. Etter at jentene har gjort leksene, er det tid for breakdance.

Etter dagens regnestykker og lesing skal den neste timen fylles med breakdance sammen danselærer Mahad Ibrahim. Nå kommer også flere jenter og gutter fra nabolaget kommer for å være med – til sammen rundt 20 barn.Samhold gjennom dansJentegruppa og guttegruppa øver på hver sitt felles breakdance-nummer til sesongens forestilling hvor familiene skal få komme og se. Det er tid for siste finpuss på bevegelser, trinn og rekkefølge. 

- Jeg ser stor framgang. Det har blitt mer struktur i gruppa. Jeg jobber med å få frem vennskapsbånd og samhold. Det er også mye av poenget med dansen. Alle er med som et lag, forteller danselærer Mahad Ibrahim.Barna er konsentrert i dansen og følger nøye danselærerens instruksjoner.- Jeg synes vi skulle gjort dette mye oftere og flere ganger i uka, sier en av jentene oppspilt.

Fint å være frivillig

Over hele Norge jobber Redd Barnas frivillige aktivt for en bedre hverdag for asyl- og flyktningbarn. De er organisert i større og mindre grupper som driver ulike former for fritidsaktiviteter. Ordningen med leksehjelp for barn på asylmottak og bosatte flyktninger tilbys i flere andre av Redd Barnas regionskontorer. Redd Barnas Region Øst har lenge hatt et godt samarbeid med Ruseløkka skole, og barnas utvikling følges tett mellom de frivillige, lærere og foreldre.

- Det er veldig fint å være her. Vi ser også at det betyr mye for jentene, og vi ser framgang i leksene, sier frivillig Pia Hanssen.