Mæland annonserte tirsdag 26. mai at Norge vil hente asylsøkere fra flyktningleirer på de greske øyene – så lenge 8-10 andre land realiserer sine uttak.

Redd Barna mener det er bra at regjeringen tar et skritt videre, men er skuffet over at regjeringspartiene ikke vil forplikte på hvor mange Norge skal hente og når. Foreløpig er det ingen garantier for at Norge faktisk kommer til å hente barn fra leirene i Hellas.

Overlater ansvaret til andre

– Norge overlater ansvaret til andre europeiske land og mister dermed muligheten til å gå foran og lede vei. Vi har ikke tid til å vente på at de andre landene realiserer sine uttak. Det haster for barna, og dette må skje nå. Situasjonen i Moria og de andre leirene på de greske øyene er alvorlig. Barns grunnleggende rettighet til å være trygg, lære og få nødvendig helsehjelp krenkes daglig, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barna forventer at Norge relokaliserer et større antall barnefamilier og enslige mindreårige.

– Norge har kapasitet til å bidra. Vi har tidligere god erfaring med å relokalisere fra Hellas og Italia, og det kommer nå et svært få antall asylsøkere til landet. I tillegg har vi sett at mange kommuner har signalisert at de er klare til å bosette, sier Lange.

Foto: Nora Lie/Redd Barna
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Mye debatt, ingen handling

Regjeringen kom Stortingets behandling av saken i forkjøpet. Samme dag debatterte Stortinget ulike forslag om å hente barn fra Moria i Hellas. Avstemningen skjedde påfølgende torsdag, hvor ingen av forslagene fikk flertall.

– Det er frustrerende å se at politikerne ikke kan finne en løsning som med sikkerhet medfører at Norge henter barn og barnefamilier fra leirene, sier Lange.

Generalsekretæren påpeker også at et flertall av den norske befolkningen mener at Norge bør bidra til å evakuere og ta imot noen av barna i flyktningeleirene på de greske øyene, inkludert Moria-leiren på Lesbos. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Redd Barna.

– Nå har den norske regjeringen overlatt skjebnen til barn i flyktningeleirene til 8-10 andre europeiske land, i stedet for å gjøre det de helt fint kunne og burde gjort, nemlig å slutte å vente og begynne å hente, sier Lange.

I tillegg til kvoteflyktninger

Redd Barna mener også at Norges initiativ til å hente barn og barnefamilier fra de greske flyktningleirene må gjennomføres utenfor kvoteflyktning-systemet hvor Norge har forpliktet seg til å ta imot 3000 kvoteflyktninger.

– Vi mener relokalisering av personer fra leirene i Hellas burde komme i tillegg til det allerede vedtatte antallet på kvoteflyktninger, avslutter Lange.