Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Styret, generalsekretær og ordstyrere under møtet

- Aktivt medlemskap bidrar til at denne jobben er så fin, sa generalsekretær Tove R. Wang da hun ønsket medlemmene velkommen til Redd Barnas landsmøte på Sundvollen fredag. - Jeg vil gjenta noe en av dere sa til meg i stad: Når jeg er der ute, føler jeg meg så liten. Men, når jeg kommer på landsmøtet, føler jeg meg stor.

Annethvert år holder Redd Barna landsmøte, der styre og administrasjon i Redd Barna møter de som bestemmer – Redd Barnas medlemmer. Redd Barna har ca 7500 medlemmer, i tillegg til mange uregistrerte frivillige. Ildsjelene fordeles mellom 70 lokale grupper og lag i hele landet.

Rundt 130 deltok på helgens møte, og mye har skjedd siden forrige landsmøte i 2011. Blant annet har Redd Barna blitt del av det internasjonale nettverket av Redd Barna-medlemmer, kalt internasjonale Redd Barna. - Vi er større, sterkere og stolte som del av verdens ledende organisasjon for barns rettigheter, påpekte Wang fra talerstolen. - Sammen bidrar vi til en bedre verden for barn.

Nytt styre og ny strategi

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Sigrun Møgedal og Tove Wang i full gang med å diskutere.

Mye skulle også skje i løpet av helga. Redd Barnas styreleder gjennom åtte år, Borger Lenth, hadde meldt sin avgang i forkant av møtet. Nytt styre ble valgt med Nils Øveraas som ny styreleder, og Sigrun Møgedal som ny nestleder i styret. Øveraas har vært aktiv i Redd Barnas styre siden 2011, og tok nettopp over som generalsekretær i Den norske Turistforening. Møgedal er lege med spesialisering i tropemedisin og hygiene. Hun har lang fartstid i bistandsbransjen, med erfaring blant annet som statssekretær og flere lengre feltarbeid. Hun er klar på hvorfor hun valgte å engasjere seg i Redd Barna.

- Barnekonvensjonen er en sterk plattform for engasjement i spørsmål som er gjeldende i dag, sier Møgedal. Hun mener en rettighetsbasering er veien å gå, da det er en tankegang med stor tilslutning i FN og andre større apparat. - Den unge energien i denne organisasjonen er også utrolig spennende. Redd Barna klarer å ha saker i Norge som vekker det engasjementet, i stedet for at alt bare dreier seg om noe «der borte», mener hun.

Nødhjelp, asyl og frivillighet

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Anne Kristine Solhaug er frivillig i Trondheim.

Et engasjement som ble tydelig i diskusjonene på møtet, spesielt rundt asylsaker og hvordan Redd Barna skal virke ute. Begeistringen for dette deler Møgedal med Redd Barnas generalsekretær.

- At vi har et godt program i Norge, gir oss legitimitet ute. Vi skal feie for egen dør – jeg er stolt av og glad for aktiviteten vi har i Norge, og all hjelp vi får fra dere og frivillige i Redd Barna. Dere er med på å skape gylne øyeblikk i deres lokalsamfunn, sa hun til forsamlingen.

I tillegg tar medlemmene viktige avgjørelser for organisasjonens videre retning. I helga ble ny strategi for perioden 2014 til 2017 vedtatt, en strategi blant annet med fortsatt hovedfokus på utdanning og styrket nødhjelpssatsning. Medlemmene vedtok også å avholde en frivillighetsuke til neste år. De vil ha enda mer av engasjementet generalsekretæren og styret er så begeistret for.

- Hvorfor jeg er frivillig? Fordi jeg da kan gjøre noe meningsfullt, samtidig som jeg får noe tilbake. Det er skikkelig klisjé, men det er jo akkurat det som er sant, sier Anne Kristine Solhaug. Etter endt møte, skal hun tilbake å fortsette innsatsen som frivillig i Trondheim.

Se også filmen som ble vist på landsmøtet 2013: