Foto: Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang, mener det er uakseptabelt at barn og familier på Gazastripen får så lite hjelp.

Ved skolestart til høsten vil 8000 nye skolebarn bli utestengt fra skolen fordi skolebygningene ikke er gjenoppbygget på grunn av blokaden.

Tre år etter at blokaden ble innført har Gazas økonomi kollapset. Halvparten av befolkningen i Gaza er barn og de er spesielt skadelidende under Israels blokade. Blokaden som ble innført i juni 2007 har ført til at mer enn 60 prosent av befolkningen på Gazastripen for lite mat.
 
– Det er uakseptabelt at barn og familier på Gazastripen får så lite hjelp. Nå krever Redd Barna sammen med flere andre humanitære organisasjoner at israelske myndigheter gir full tilgang inn og ut av Gazastripen, slik at befolkningen får tilgang til varer som kan gjenoppbygge jordbruks- og fiskesektoren. Restriksjoner pålagt palestinere i jordbruks- og fiskeområder må oppheves, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang
 
Hvis jordbrukssektoren kommer seg på beina igjen vil lokalbefolkningen få tilgang på fersk mat, særlig kjøtt og fisk. Samtidig må fiskere og bønder få utført arbeidet sitt uten hindringer.
 
De humanitære organisasjonene krever videre at avløpsvann renses for å hindre forurensning av dyrkbar mark, og at det opparbeides nye vannkilder for jordbruket.
 
– Befolkningen på Gazastripen opplever en ekstremsituasjon som vedvarende mat- og vannmangel, høy arbeidsledighet, usikker hverdag, familiemedlemmer som kommer bort fra hverandre og barn som ikke får gå på skolen, sier Wang. 

8000 barn utestenges fra skolen

Foto: Redd Barna/Eman Mohammed
Sa'da Hasanain (32) er samfunnsfagslærer ved That Sawary Girls school. Første gang hun kom tilbake til skolen etter krigen, ble hun sjokkert over ødeleggelsene. – Dette er en katastrofe, sier hun.

I følge FN (UNRWA) er situasjonen i skolesektoren på Gazastripen også svært kritisk.
 
– Under krigen i januar i fjor ble mange skoler bombet i stykker. Mange skoler har ikke blitt bygget opp igjen på grunn av blokaden. Blokaden vil føre til at 8000 barn, som skulle begynne på skolen til høsten, vil bli utestengt på grunn av at det ikke er plass til dem på skolene som ikke er ødelagt, sier Wang.
 
Tove R. Wang sier at det er viktig at barn som lever under spesielt vanskelige forhold på Gazastripen får begynne på skolen. Skolen hjelper barn til å normalisere en ellers vanskelig hverdag, og gir grobunn for fremtidshåp.