Foto: REUTERS/Feisal Omar fra AlertNet
Desperate familier frakter kamelene sine bort fra tørken til grønnere beitemarker nær Mogadishu med eselkjerrer.

Til sammen 2,4 millioner mennesker – eller 32 prosent av landets befolkning – lider av akutt matmangel. Til sammenlikning: For ett år siden var 400 000 somaliere rammet av den humanitære krisen.

Hvert fjerde barn er nå akutt underernært i de hardest rammede sørlige og sentrale delene av Somalia. Enkelte steder er over 30 prosent av barna akutt underernærte. Dette er den høyeste andelen underernæring i verden – et tall som er dobbelt så stort som den grensen som definerer en humanitær katastrofe.

Totalt er 241 000 barn akutt underernært i Somalia. I regionen Hiran er 240 000 av en total befolkning på nesten 330 000 mennesker rammet av den prekære mangelen på mat og levebrød. Her leverer Redd Barna rent vann og spesielt ernæringsrik mat til befolkningen.

Feilslåtte avlinger og skyhøye priser

Avlingen har i år vært katastrofalt dårlig. Sør i Somalia slo 80 prosent av avlingene feil. Nå tyder alt på at det livgivende Gu-regnet, som pleier å falle fra april til juni, også svikter i år. I så fall blir det femte året på rad at regntiden ikke er så våt som den tradisjonelt pleier å være.

Foto: REUTERS/Thomas Mukoya fra AlertNet
2,4 millioner somaliere eller 32 prosent av den totale befolkningen er nå rammet av akutt matmangel. Det gjør mange avhengige av matvarehjelp fra FN, Redd Barna og andre humanitære organisasjoner.

Også nabolandet Etiopia er rammet av tørken. Det får store konsekvenser for Somalia, som får 90 prosent av vannressursene sine fra det etiopiske høylandet.  

I årets tre første måneder tvang tørken titusener av mennesker på flukt i eget land. I Hiran har tørken tvunget 6000 mennesker på flukt. Prisene på korn har steget med hele 135 prosent det siste året, og også vannprisene har gått rett til værs. Det tvinger mange til å drikke forurenset vann, hvilket igjen øker faren for vannbårne sykdommer som diaré. Nylig brøt det ut kolera i hovedstaden Mogadishu.

Den akutte mangelen på vann og mat går hardt utover familienes evne til å forsørge seg selv i fremtiden. Et stort antall husdyr dør og folk mangler såkorn til å plante i tide for neste innhøstning.

Fullt fokus på vann og ernæring

For å bedre på situasjonen har Redd Barna satt i gang en nødhjelpsoperasjon i de hardt rammede distriktene Hiran og Galgadud. Her har vi delt ut livreddende rent vann til mer enn 46 000 mennesker og over 100 000 husdyr. Så langt i år har vi distribuert 24 millioner liter vann. Lastebilene våre med vanntanker forsyner også 30 skoler i Puntland og 24 skoler i Somaliland med drikkevann.

Vi driver også ernæringssentre der akutt underernærte barn får behandling. Fra januar til mars er 88 prosent av de 2818 barna som har fått hjelp ved klinikkene i Hiran kommet seg igjen. I tillegg prøver Redd Barna å bedre livssituasjonen til 600 familier i Puntland og 2000 i Hiram ved å gi dem penger så de kan kjøpe mat på de lokale markedene.