Flere enn 18 millioner mennesker påvirkes av den stadig mer alvorlige matkrisen i Vest-Afrika. Redd Barna FN og andre organisasjoner har i flere måneder advart mot utviklingen. Antall barn som må behandles for alvorlig underernæring øker fra uke til uke, og dette er likevel bare starten på en langt mer omfattende krise. En million barn vil lide av sult dersom de ikke får hjelp.

- Våre analyser viser at dette kommer til å bli langt verre. Juni til september er vanligvis en svært tøff periode for folk i Sahel. I år er det enda mer alvorlig fordi avlingene i fjor ble ødelagt av gresshopper og kornsykdommer. Matprisene har skutt i været, og familiene har ikke penger til å handle mat på markedene. I de hardest rammede områdene mangler de fattigste familiene hele 80 prosent av den næringen de trenger for å overleve. Barna vil ikke overleve de kommende månedene uten hjelp, sier Redd Barnas nødhjelpssjef Søren Pedersen.

Han har nylig besøkt Niger, hvor de fattigste familiene er helt avhengige av å motta hjelp for å overleve denne krisen. I tre regioner behandles alvorlig underernærte barn på Redd Barnas klinikker. Vi samarbeider med lokale frivillige som går rundt i landsbyene og finner underernærte barn, og oppfordrer foreldrene til å oppsøke helseklinikkene. For å hindre at enda flere barn blir så underernærte at de trenger behandling satser Redd Barna også mye på forebygging.

Nødhjelp og forebygging

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Et barn veies på en helsestasjon for underernærte barn. Flere enn en million barn står i fare for å rammes av alvorlig underernæring de kommende månedene. Det haster å nå fram med hjelp før det er for sent.

- Redd Barna deler ut kontanter til familiene slik at de får råd til å handle mat på markedet. Da slipper de å selge husdyr og redskaper for å få råd til mat, noe som ellers ville ført til at de mistet levebrødet sitt. Vi har også kapasitet til å gjøre langt mer, og ønsker å unngå å måtte starte med matutdeling, sier Pedersen.

Å satse på forebygging er dessuten langt mer effektivt og lønnsomt enn å hjelpe først når katastrofen er et faktum. Lederen av Redd Barnas feltkontor i den nigerske regionen Maradi, Akébou Sawadogo, gir et eksempel på forskjellen i kostnader:

- Hvis vi hjelper et barn før det blir alvorlig underernært koster det 1-2 dollar om dagen. Blir barnet så undernært at det må legges inn på klinikk og få intensiv behandling koster det derimot 60-70 dollar om dagen, forklarer han.

Redd Barna erklærer nå situasjonen i de vestafrikanske landene som en nødhjelpskrise. Det trengs nærmere 350 000 millioner norske kroner for at Redd Barna skal klare å nå ut til 1,5 millioner av de som er hardest rammet. I tillegg til å respondere på den pågående krisen jobber Redd Barna også langsiktig, for å bryte den onde sirkelen med gjentakende sultkriser.