Mange familier som nå befinner seg på Lesbos, Chios og Kos, får ikke dekket grunnleggende behov som vann, mat og husly.

Noen av de barna på øyene vi vanligvis kjenner som ferieøyer, har gått flere dager uten å spise, viser rapporten Redd Barna offentliggjør i dag, torsdag.

I de overfylte leirene på øyene mangler 90 prosent husly, og de sanitære forholdene er svært mangelfulle.

Rapporten avdekker hvordan barn er også ekstra utsatte for helseplager, og er utsatte for magesmerter, diaré, utslett, hodepine. Mange har ikke rent vann eller et sted å bo. De er redde for slanger, skorpioner og rotter som går rundt i de provisorisk opprettede flyktningleirene her.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Barn lider mest

Det er svært dårlige forhold på de overfylte leirene, som i år har mottatt over 77000 flyktninger, ifølge FN. Mange familier bor nå i leire uten tilstrekkelig tilgang på mat eller helsehjelp og uten noe sanitært system.

Bare de sterkeste greier å få tak i nødhjelpen som deles ut. Det betyr at de svakeste, ofte barn, er ekstremt utsatt. Mange barn har fortalt oss at de ikke har nok mat, og kun får spise en gang om dagen.

– Dette sier noe om Hellas' manglende evne til å møte flyktningkrisen. Når mange grekere selv lever under fattigdomsgrensen, er det åpenbart at Hellas ikke er skodd for dette, sier leder av Redd Barnas norgesprogram Janne Raanes.

Kommer fra Syria

Over 90.000 båtflyktninger har så langt i år ankommet det økonomisk kriserammede Hellas, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Bare siden nyttår har over 100 000 mennesker flyktet til Hellas, de fleste fra Syria og Afghanistan.

Som følge av situasjonen på Lesbos, Chios og Kos, begynte Redd Barna denne uken å distribuere nødhjelp i leirene på øyene.

– Det er svært spesielt at Redd Barna setter i gang en slik internasjonal nødhjelpsrespons innenfor Europas grenser, sier Raanes.

Ifølge IOM har rundt 188.000 mennesker blitt reddet i forsøk på å krysse Middelhavet hittil i år. Hellas har sammen med Italia mottatt de langt fleste.