Foto: Redd Barna/Guilhem Alandry
I Sierra Leone har jevnlige helsesjekker og kontakt med helsearbeidere etter fødsel, reddet mange liv.

I disse dager lanseres Countdown to 2015-rapporten, en rapport om hvordan 68 land ligger an til å nå Tusenårsmålene om å redusere barne- og mødredødeligheten innen 2015. Rapporten, som Redd Barna har bidratt til, viser at to millioner mødre og barn dør hvert år fordi utviklingsland ikke har nok jordmødre og helsearbeidere.

Rapporten, som er gitt ut av WHO og Unicef, viser at 19 av de 68 landene som er med i nedtellingsprosessen er på vei mot å nå Tusenårsmål 4 og 5. (Mål 4: å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler. Mål 5: å redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler).

17 av landene har mer enn halvert barnedødeligheten. 47 av landene har hatt en årlig reduksjon i antall dødsfall blant barn under 5 år, mens det i 12 av land har blitt verre siden 2000. Det er noe framgang i noen land i forhold til mødrehelse, men denne rapporten viser at det er fremdeles en lang vei igjen og at opptrapping av innsats er høyst nødvendig.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
- Det er dypt urettferdig at det nesten alltid er de fattigste barna i de fattigste lokalsamfunn som dør, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Verst for de fattigste

Rapporten viser at det fremdeles er stor ulikhet i tilgangen til grunnleggende helsetjenester mellom rike og fattige familier.

- Det er dypt urettferdig at det nesten alltid er de fattigste barna i de fattigste lokalsamfunn som dør. Den internasjonale innsatsen mot barne- og mødredødelighet må ha sterkere vekt på ikke-diskiminering og tilgang for alle til grunnleggende helsetjenester. For å redde livet til mødre, nyfødte og barn under fem år må man satse på fattigste og marginaliserte befolkningsgruppene inkludert stans i brukerbetaling. Det må særlig satses på gode nasjonale helsesystemer og full tilgang til essensielle helsetjenester for de barn og mødre som trenger det mest, sier Wang.

FNs generalsekretær har i vår tatt et viktig initiativ til en global handlingsplan for mødre-, nyfødt- og barnehelse som skal vedtas under FNs toppmøte om tusenårsmålene i september.

- Det er gledelig at Norge har bidratt. Stoltenberg og regjeringen skal ha ros for å ha økt bevilgninger og politisk innsats mot mødre- og barnedødelighet. Nå må Stoltenberg legge sin prestisje i at internasjonalt samarbeid resulterer i gode nasjonale helsesystemer og full tilgang til essensielle helsetjenester for de fattigste barn og mødre som trenger det mest, sier Wang.

Foto: Redd Barna/Madhuri Dass
Rekha jobber som frivillig helsearbeider i delstaten Rajastan i India. For å nå Tusenårsmål 4 og 5 i alle land er det viktig at helsesystemer og helsearbeidere blir rekruttert i de mest marginaliserte og fattigste delen av landene.

Helsesystemer og helsearbeidere for de marginaliserte

Den kritiske perioden for mor og barn, er under selve fødselen og i de første levedagene i barnets liv. Over 50 prosent av dødsfallene hos barn og mødre er i denne fasen. For å nå Tusenårsmål 4 og 5 alle land er det viktig at helsesystemer og helsearbeidere blir rekruttert i de mest marginaliserte og fattigste delen av landene.

- Alle barn og mødre har rett til å overleve og statene har plikt til å gjøre alt som står i deres makt for å foreta politiske og økonomiske endringer som hindrer at mødre og barn dør, sier Wang.

Mer om rapporten her >

Les mer om Redd Barnas ”Alle som en”- kampanje mot barnedødelighet.