Foto: REUTERS/Akhtar Somoro fra AlertNet
Bilder som dette forferdet en hel verden da Pakistan ble rammet av flommen for nøyaktig ett år siden. Men fremdeles er det mye hjelpearbeid som gjenstår. Og Redd Barna frykter at årets monsun kan få enda verre konsekvenser fordi så mange mennesker fremdeles mangler et skikkelig sted å bo, inntekter og nok mat.

Barnearbeid har økt med opp mot en tredel etter den katastrofale flommen, som rammet landet for nøyaktig ett år siden, viser en ny Redd Barna-rapport. Barn blir sendt for å arbeide i skadelige omgivelser som fabrikker og garasjer fordi foreldrene ikke lenger kan få endene til å møtes.

Redd Barna har undersøkt 2300 husholdninger i de tre provinsene som ble hardest rammet av naturkatastrofen i rapporten ”Pakistan – ett år etter”. Resultatene viser at familier har mistet opp til 70 prosent av inntektene sine. Og i snitt har en tredel ikke hatt mulighet til å bygge opp igjen hjemmene sine. I noen områder er dette tallet så høyt som åtte av ti familier.

Det skyldes ofte at familiene som har mistet hjemmene sine ikke eier jorden de bor på, og mange landeiere nekter dem å bygge permanente hus. Mangel på penger og byggekunnskaper, samt en voldsom prisstigning på byggematerialer, bremser også gjenoppbyggingen.

Foto: Redd Barna/CJ Clarke
Barn lærer å lese på ett av Redd Barnas 174 trygge, barnevennlige sentre i Pakistan. Der får barna psykososial støtte og hjelp til å overkomme traumer gjennom lek og læring med jevnaldrende under overoppsyn av spesialtrenete voksne.

Traumatiserte barn

Den lokale økonomien har kollapset på grunn av de massive ødeleggelsene fra flommen. Utdanningssystemet er også kraftig svekket. 47 prosent av foreldrene sier at det ikke lenger er lærere på barnas skole.

– Ett år etter flommen strever mange av barna som ble rammet av katastrofen fremdeles for å overleve. Dette er et pågående mareritt for mange av dem. Vi trenger å få barna bort fra arbeid og tilbake til skolen, sier Redd Barnas landdirektør i Pakistan David Wright.   

I nær halvparten av de undersøkte familiene lider barna av fobier, mareritt og andre tegn på psykiske traumer. I et distrikt i Punjab rapporterer hver tiende familie at barna har begynt å sniffe lim eller bruke hasj for å takle følelsene etter flommen.

– Barna bærer tydelig preg av katastrofen som rammet for ett år siden. Mange er blitt aggressive etter flommen, mens andre har blitt innesluttede og sky. Mange av barna har også fått angst for åpne plasser eller vann, sier Wright.

Redd Barnas største nødhjelpsoperasjon

Nødhjelpsoperasjonen etter flommen i Pakistan er den største i Redd Barnas historie. Det siste året har vi hjulpet fire millioner mennesker, hvorav 1,8 millioner av dem er barn:

Foto: Redd Barna/CJ Clarke
Aldri før har Redd Barna gjennomført en så stor nødhjelpsaksjon som i Pakistan. Våre utrettelige ansatte delte blant annet ut mat til 1,3 millioner menensker.
  • Delt ut mat til 1,3 millioner mennesker
  • Gitt medisinsk behandling til 1,2 millioner mennesker har for sykdommer som malaria, diaré og brystinfeksjoner
  • Nesten 900 000 har fått midlertidig tak over hodet
  • Behandlet 25 000 barn og 12 000 gravide eller nybakte mødre for underernæring. 2392 ammende mødre som ikke klarer å mate barna sine har fått hjelp
  • Hjulpet 15 000 barn tilbake på skolen, noen av dem for første gang
  • Hjulpet 297 000 mennesker gjennom mat-for-arbeid-programmer og 66 850 gjennom kontanter-for-arbeid.
  • Gitt 150 000 barn tilgang til trygge, barnevennlige sentre, der de får psykososial støtte og hjelp til å overkomme traumer gjennom lek og læring med jevnaldrende under overoppsyn av spesialtrenete voksne.

 

Foto: Redd Barna/CJ Clarke
Redd Barna har også gitt 297 000 mennesker mat eller kontanter som betaling for arbeid til beste for hele samfunnet. Her reparerer veiarbeidere Ali Pur Road, som er en av mange veier som ble ødelagt av fjorårets flom.

Men fordi omfanget av flommen var så enormt – 20 millioner mennesker var rammet av katastrofen, halvparten av dem barn – er behovet for nødhjelp fremdeles stort.

– Hvis menneskene som er rammet av fjorårets flom i Pakistan skal kunne komme seg helt på fote igjen, må både Pakistans myndigheter og det internasjonale samfunnet jobbe målrettet sammen for å redusere sult, hjelpe folk med å gjenoppbygge livene sine og jobbe for en langvarig økonomisk restitusjon, sier David Wright.     

Nå har årets monsunregn akkurat startet i Pakistan. Redd Barna er bekymret for at effekten av årets regn kan bli enda verre enn fjorårets fordi så mange mennesker fremdeles mangler et skikkelig sted å bo, inntekter og nok mat.

Samia (1) er ett av de mange barna som fremdeles lider ett år etter at flommen rammet Pakistan. Her kan du se hennes historie: