Foto: Redd Barna
Redd Barna jobber med å finne barn blant alle flyktningene som kommer til den italienske øya Lampedusa, og passer på at de plasseres på egne mottak for barn som er på egenhånd. Bildet er fra 2008, som var forrige gang øya tok imot svært mange flyktninger.

Redd Barna i Italia har den siste uken trappet opp aktivitetene sine for å støtte og beskytte barn som har reist med båt over Middelhavet. Redd Barna samarbeider med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Organisasjonen har bidratt med rask humanitær hjelp, informasjon til flyktningene og juridisk hjelp til barn. Vi identifiserer også sårbare personer med særlige behov, og følger med på mottakene som flyktningene blir overført til.

Situasjoner er svært krevende for alle parter, forteller Carlotta Bellini, som leder arbeidet med barns beskyttelse i Redd Barna i Italia.

– Dette er et kappløp mot tiden. Det er svært viktig at vi klarer å finne barn som har kommet uten foreldrene sine, og få dem plassert i sentre for barn så snart det lar seg gjøre. Vi jobber også for at barn skal prioriteres når flyktningene sendes videre med fly inn til det italienske fastlandet, sier Bellini.

Smuglere lurer de unge

FNs høykommissær for flyktninger er bekymret over at menneskesmuglere i Tunisia utnytter de unge og lover dem et bedre liv i Europa. Mange betaler mer enn 10 000 kroner for å reise over Middelhavet med båt. Selv om båtturen er relativt kort, kan urolig sjø og dårlig vær føre til farlige situasjoner. De fleste flyktningene er ved god helse når de kommer i land, mens andre er gjennomvåte og utslitte.

Flyktningene oppgir ulike grunner til at de har forlatt Tunisia. Noen søker internasjonal beskyttelse, andre har flyktet fra vold, uro og en uholdbar situasjon, mens andre igjen forteller at de ønsker en bedre levestandard. Mange av dem sier at de ønsker å reise videre til Frankrike.

– Vi har aldri sett noe lignende, sier Flavio DiGiacomo ved IOM i Roma. – Det høyeste antallet flyktninger kom i 2008, da kom det 31 000 mennesker i løpet av et helt år. Nå har det kommet nærmere 5000 på noen få dager, og det har skjedd totalt uventet, sier han til NTB.

Ny mulighet til å forlate Tunisia

De siste årene har tunisiske myndigheter kontrollert ulovlig utvandring strengt, forteller førsteamanuensis Marit Tjomsland ved Universitetet i Bergen til NTB.

– Etter folkeopprøret fungerer kontrollen dårligere enn vanlig, og mange griper derfor muligheten til å gjøre noe de har hatt lyst til lenge, sier Tjomsland.

Det store antallet mennesker som ankommer i løpet av så kort tid har ført til et enormt press på den lille øya Lampedusa. Et mottakssenter som er dimensjonert for 800 mennesker huser nå flere enn 2000. Redd Barna i Italia følger situasjonen på Lampedusa nøye, og vil sende flere ansatte dit dersom det fortsetter å komme store mengder migranter de neste dagene.