Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
- Våre medarbeidere redder liv i områder som er vanskelig å nå fram til, konstaterer Mike Penrose etter besøket i Mali. Han leder det internasjonale Redd Barnas nødhjelpsarbeid.

Redd Barna er stolte av å kunne jobbe i noen av de vanskeligste tilgjengelige områdene i verden. Vi hjelper de som aldri når overskriftene i media. Når jeg følger med på hvordan våre helseteam undersøker barn for underernæring på en helseklinikk i det sørvestlige Mali, ser jeg at dette virkelig er sant.

Matkrisen brer seg over hele Mali - 4,6 millioner mennesker er berørt. Dette er mer enn hele befolkningen i Irland. For å møte denne krisen trapper Redd Barna raskt opp sitt arbeid, og støtten til denne fjerntliggende helseklinikken er bare ett av mange eksempler på arbeidet vi gjør.

Utenfor allfarvei

Vi er i aller høyeste grad utenfor allfarvei. Det tok oss fem timer å nå fram til regionen fra hovedstaden Bamako, og nok en time gjennom uttørkede områder for å nå fram til denne helseutposten. Her kan mødre få grunnleggende helsehjelp til sine familier, og dermed forhindre noen av de største truslene mot et barns liv: Diaré, malaria, luftveisinfeksjoner og underernæring. Det er tydelig at helsetilbudet er godt kjent, og mødre møter opp til avtalt tid. De kjenner til hvordan ting fungerer og venter tålmodig på at det skal bli deres tur.

Faktisk fører hver årstid med seg ulike problemer her i Mali. Regnet forårsaker malaria, i månedene som følger oppstår magesykdommer, og med vinteren følger forkjølelser og farlige luftveisinfeksjoner. Underernæring pleide også å være sesongrelatert. Nå er den konstant. I år regner man med at 175 000 barn i Mali kommer til å bli rammet av alvorlig underernæring.

Miame Diarra

Foto: Redd Barna
Miame (4) blir undersøkt på helsestasjonen, og moren får beskjed om at datteren trenger behandling for underernæring umiddelbart, forteller Mike Penrose i sin blogg fra Mali.

Mens vi følger med på det velfungerende systemet for undersøkelser, snakker jeg med Miame Diarra. Hun er bare litt over fire år gammel og har hatt feber i mer enn en uke. Moren får henne undersøkt av en sykepleier på helsestasjonen, og de får dårlige nyheter. Sykepleieren måler armvidden til Miame og konstaterer at hun er underernært. Hun overføres umiddelbart til et større helsesenter for videre behandling.

Alle kvinnene forteller meg at denne helsestasjonen er helt avgjørende for deres liv, og det er åpenbart at uten dette lavterskeltilbudet ville barn som Miame ikke fått grunnleggende medisinsk hjelp i tide.

Denne matkrisen har ødelagt livsgrunnlaget til folk. Hvis et barn blir henvist til behandling på et høyere nivå er det mange familier som strever med å få råd til reise og opphold på en klinikk, som kan vare i flere uker. Bare en liten sum penger ville vært nok til at Miame og andre barn kunne reist for å få den hjelpen hun så desperat har behov for.

For svake til å pløye

Foto: Redd Barna
Tørken gjør at husdyrene blir svake, og klarer ikke dra plogen etter seg i åkrene. Da får bøndene heller ikke dyrket jorda, og de havner i en ond sirkel med matmangel. Redd Barna støtter familiene slik at de kan skaffe nok fôr til dyrene sine.

Husdyr er familiens viktigste kapital på landsbygda i Mali. Men mangel på mat og vann fører nå til at dyrene deres bukker under og dør. Jeg snakker med en av landsbyens eldre, og han forklarer at mange av dyrene deres var så svake at de ikke klarte å dra plogen gjennom åkeren. Dermed kan ikke familiene dyrke jorda når regnet kommer, og må dermed se på at nok en avling blir ødelagt.

For å møte slike behov har Redd Barna startet med å dele ut sjekker som familiene kan bruke til å kjøpe dyrefôr av god kvalitet. På den måten kan dyrene deres overleve. Nå får de energi nok til å pløye åkrene, og dermed gi et håp om at innhøstingen blir god nok til å brødfø familien.

Et liv i dyp fattigdom er realiteten for en stor del av Malis befolkning. Den politiske uroen og væpnede konflikten i nord gjør livene desto vanskeligere for folk. Like fullt er jeg oppmuntret av å se arbeidet våre ansatte gjør, og av å vite at med bare litt hjelp kan vi redde barn som Miame Diarra.