Foto: Redd Barna/Aubrey Wade
Med gode helsearbeidere tilgjengelig kan sykdommer som lungebetennelse raskt bli behandlet. Her er det oversykepleieren i Kingsville-klinikken i Liberia som henter medisiner fra lageret.

– De fleste nordmenn tenker ikke over at man kan dø av lungebetennelse. Vi tar for gitt at dette blir oppdaget tidlig og at vi får de medisinene vi trenger, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Hvert år får over 150 millioner barn lungebetennelse. Rundt 98 prosent av tilfellene er i utviklingsland. Av disse vil omlag elleve millioner ha behov for hjelp fra helsearbeidere. Ofte vil økonomi være avgjørende for at de fattigste ikke får denne hjelpen. Mange har ikke råd til å betale for transport til sykehuset, for selve behandlingen eller de tapte arbeidsinntektene som følge av barnas sykehusopphold.

Gratis helsetjenester

”Alle som en” er Redd Barnas globale kampanje mot barnedødelighet. Målet er å gi alle barn og kvinner tilgang til helsetjenester. For at de fattigste også skal få tilgang til helsetjenester må de gjøres gratis og tilgjengelig – også for folk som bor i avsidesliggende områder. Det er ofte de fattigste av de fattige som lider den største risikoen ved lungebetennelse.

Familier, barn og mødre må gis nødvendig kunnskap om helse, hygiene og ernæring. Mange vet ikke hvordan lungebetennelse og andre sykdommer kan forebygges. Å gi barn brystmelk det første halvåret vil styrke barns immunforsvar, det alene kan redusere tilfellene av lungebetennelse med opptil 23 prosent.

Foto: Aubrey Wade
Vaksiner bidrar også til å redde mange barns liv, men det trengs helsearbeidere til å sette disse vaksinene. Her er det Yemima som vaksinerer ni måneder gamle Kebeh mot medslinger og gul feber på klinikken i Kingsville, Liberia.

Kunnskap redder liv

Mange sykdommer kan også unngås ved forbedret hygiene og sanitære forhold. Spesielt vil håndvask og bruk av såpe kan bidra til å forebygge sykdommer som lungebetennelse. I tillegg vil gode vaksinasjonsprogrammer kunne redusere barnedødeligheten.

For at familier skal oppdage symptomer på sykdom er kunnskap nødvendig. Foreldre må vite når de skal oppsøke helsehjelp. Barn med lungebetennelse må få tilgang til rask behandling.

Alle må bidra

– Det er meningsløst at over åtte millioner barn dør hvert år av årsaker som lett kan forhindres. Så langt har lungebetennelse krevd alt for mange liv, sier Tove R. Wang.

Redd Barna jobber for at myndigheter i alle land gjør alt de kan for å stoppe barnedødeligheten. ”Alle som en”-kampanjen krever at regjeringen bidrar med én ekstra bistandsmilliard til helse. Skriv under oppropet her >