I følge helsetidsskriftet The Lancet, fører dårlige ammevaner til at over 800 000 barn dør årlig. Om barna hadde blitt ammet rett etter fødsel og de påfølgende seks månedene ville langt flere overlevd. Den første råmelken er 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 styrker immunforsvaret. Amming er et av de mest tilgjengelige og effektive virkemiddelene for å redde og forbedre livene til underernærte barn.

- Hvis alle nyfødte blir ammet innen den første timen og ukene av livet, kan mange tusen barn reddes hvert år.  Dessverre blir det gjort alt for lite for å legge til rette for amming i mellom- og lavinntektsland, sier Nina Kolbjørnsen, spesialrådgiver på ernæring i Redd Barna

Foto: Redd Barna/ Luca Kleve-Ruud
- Gud vet hva som hadde skjedd med meg og barnet hvis jeg ikke hadde møtt helserbeideren Pawan og fått hjelp før under og etter fødsel, Juhi (25) år. Juhi bor i Delhi i India og har mistet tre andre barn før den siste som nå er blitt litt over ett år gammel.

Få indiske mødre ammer

I India, hvor nesten annet hvert barn er under- eller feilernært, krever Redd Barna at regjeringen sørger for at den internasjonale loven for erstatningsprodukter, som blant annet morsmelkerstatning, overholdes. I tillegg krever vi at regjeringen følger opp med mer informasjon til mødre, i tråd med de internasjonale standardene til verdens helseorganisasjon (WHO). I hovedstaden Delhi i India fullammer kun 12.8 prosent av mødrene i de første leveukene til den nyfødte.
 
- Det er spesielt blant de fattigste, men også andre deler av samfunnet, at fullamming ikke er vanlig praksis. Det er ganske overaskende, men mange mødre blir oppfordret av familie og andre til å begynne å bruke morsmelkerstatning og vet fremdeles ikke at amming er bra for barnet. Det er trist, for morsmelken er den beste maten en nyfødt kan få, sier Shireen Miller leder for avdeling for påvirkning i Redd Barna India.

Morsmelken er «vaksinen» barnet kan få med seg fra starten. I noen tilfeller utgjør melken forskjell mellom liv og død, spesielt blant de aller fattigste og mest marginaliserte.

Underernæring hemmer fremtidig vekst

Det er estimert at over 3 millioner barn under fem år dør som følge av underernæring hvert år. Ikke bare kan livene til disse barna reddes, men underernæring har stor innvirkning på utviklingen og økonomien til de landene med flest underernærte barn. Underernæring kan undergrave fremtidig inntjeningspotensial med så mye som 20 prosent i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Her kan det hemme veksten av BNP (brutto nasjonal produkt) med inntil to til tre prosent. I 2030, når barna når yrkesaktiv alder, vil dette tilsvare $ 125 millioner av den globale økonomien.

- De siste to tiårene har vi sett en formidabel nedgang i antall barn under fem år som dør. Det døde fem millioner færre barn i 2011 enn det gjorde i 1990. Vi står nå ved et veiskille hvor vi kan få ned barnedødeligheten ytterligere, sier Kolbjørnsen.

Foto: Redd Barna
Bli med å viske ut livsfaren ved svangerskap og fødsel. Din signatur kan bidra til flere livreddende helsearbeidere.

Flere livreddende helsearbeidere

- Mye kan gjøres på mange fronter for at flere barn skal ammes. Kvinners status må bedres slik at de bestemmer over egen kropp og sine barn. Det må også legges til rette for at mødre kan amme så lenge som mulig. Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO anbefaler minst 14 uker mammapermisjon. I tillegg må myndighetene sikre tilgang til flere og bedre utdannede, betalte og motiverte helsearbeidere, som kan veilede og bistå kvinner før, under og etter fødsel, sier Kolbjørnsen.

Norge har gjort en god innsats for barne- og mødrehelse internasjonalt, men ikke prioritert en nødvendig satsning på helsearbeidere. Gjennom underskriftskampanjen «9 måneder igjen» krever Redd Barna at den norske regjeringen investerer mer i helsearbeidere for å forhindre at mødre og barn i fattige land dør.

Gi din signatur i dag og støtt oss i kampen for flere livreddende helsearbeidere