Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Redd Barna og andre organisasjoner må få adgang til å drive nødhjelpsarbeid, slik at traumatiserte, livredde og sårede barn får hjelpen og sikkerheten de sårt trenger, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Nå er familiene på Gazastripen i ferd med å gå tomme for mat og vann. Sykehusene mangler medisiner og utstyr. Mer enn 1,7 millioner mennesker, halvparten barn, har vært fanget i hjemmene sine i flere dager. Familiene rammes av strømkutt opp til 18 timer daglig.

– Barna og deres foreldre er livredde. Foreldrene sliter med å finne mat, rent vann og de fryser. Mange barn er allerede underernærte og lider av mangelsykdommer, og hvis konfliktsituasjonen vedvarer, vil den skade barnas helse ytterligere, sier Osama Damo, en av Redd Barnas ansatte i Gaza.

Redd Barna ber begge parter om at volden straks stanser.

– Dersom konflikten eskalerer må nødhjelpsorganisasjoner sikres tilgang slik at sivile får den hjelpen de trenger for å overleve. Begge parter må arbeide frem en umiddelbar og permanent våpenhvile, hvor de forholder seg til FNs resolusjon 1860. Den skisserer forutsetningene for en permanent våpenhvile og langvarig sikkerhet på begge sider, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang. FNs sikkerhetsråds resolusjon 1860 var en resolusjon av FNs sikkerhetsråd som oppfordret til øyeblikkelig våpenhvile i Gaza under Israel–Gaza-konflikten 2008–2009.

Skoler og helseklinikker er hardt skadet. 25 skoler er ødelagt, i tillegg til to klinikker og ett sykehus. På begge sider av konflikten holdes skoler stengt.

– Barn i Gaza lider fremdeles av traumer etter krigen for fire år siden. Barn sliter med symptomer som mareritt, irritabilitet, sengevæting, mørkeredsel og søvnmangel. Nå frykter vi det verste for hvordan situasjonen vil utvikle seg. I forrige krig ble 300 barn drept, sier Wang.

Foto: Redd Barna
I den forrige krigen mellom Gaza og Israel ble 300 barn drept og mange skadet. - Nå frykter vi det verste for hvordan situasjonen vil utvikle seg, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Står klare til å sette i gang en nødhjelpsrespons

Redd Barna står klare til å sette i gang en nødhjelpsrespons for å ivareta barnas behov i den eskalerende konflikten.

– Så fort det er trygt, skal våre ansatte dele ut pakker med mat, vann og huslymateriale til familier. Vi står klare til å dele ut medisiner og utstyr til sykehusene. Vi skal sette opp trygge lekeområder for barna med ansatte som er spesielt trenet til jobbe med traumatiserte barn. Før det er mulig jobber vi med en telefontjeneste som barn kan ringe til for å bearbeide traumer, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Hun sier at den eskalerende volden på toppen av en allerede sårbar situasjon er ekstremt farlig for barna. De er medtatt etter grusomhetene de har opplevd, og mange har behov å bearbeide traumene fra grusomhetene de har opplevd.

– Frykten blant voksne i er ufattelig stor. Man kan lett forestille seg hvordan det er å være et lite barn midt i bomberegnet, sier Wang.

– Vanligvis går jeg på skolen, gjør leksene mine, og ser på TV. Men når det er krig, har jeg ikke så mye å gjøre. Jeg orker ikke gjøre så mye heller, bortsett fra å følge med på nyhetene som gjør meg redd, sier Lillian Al-Zebda, 14 år, fra Vest Gaza.

Følg bloggen til Osama Damo, en av Redd Barnas ansatte i Gaza >