Foto: IKEA
Foto: IKEA
Gjennom den nye kampanjen til IKEA skal Redd Barna gi barn beskyttelse, skole og muligheter for å leke.

IKEAs nye kampanje, Lek for forandring, handler om barns rett til å leke og utvikle seg, med fokus på fordelene alle barn har av lek. Selv om kampanjenavnet er nytt, er opplegget gjenkjennelig. Tidligere har IKEA hatt en kosedyrkampanje før jul, hvor penger fra kosedyr, myke leker og barnebøker har gått til utdanningsprosjekter for barn.

Barn har rett til å leke

Prosjektene fra Lek for forandring skal støtte barns utvikling og læring, like muligheter, idrett og idrettsaktiviteter, og selvfølgelig lek. Mange mennesker er kanskje ikke klar over at lek er et grunnleggende behov og at alle barns rett til lek slås fast i Barnekonvensjonen. IKEA Foundation har gått sammen med noen av de mest fremtredende frivillige organisasjonene på området, og Redd Barna er en av seks organisasjoner som er med på kampanjen. De andre organisasjonene er Handicap International, Room to Read, Special Olympics, UNICEF og War Child. Samarbeidsprogrammene som finansieres av kampanjen skal fokusere på å skape sikre områder hvor barn kan leke og utvikle seg. Redd Barna skal bruke midlene fra kampanjen i Etiopia og Bangladesh.

Foto: Redd Barna
Redd Barna i region midt var tilstede på IKEA Leangen når kampanjen startet, og hadde blant annet lesestund for barna som var der.

Beskyttelse, skole og lek

I Etiopia og Bangladesh er det mange barn som er på vandring, enten med eller uten foreldrene sine. Redd Barna skal jobbe for å gi disse barna beskyttelse, skole og muligheter for å leke. Bangladesh er hardt rammet av naturkatastrofer, mye på grunn av klimaendringene. Flere flytter inn til byene, også barn, og det blir mer utrygt å være barn i Bangladesh. Etiopia er fortsatt på bunnen når det gjelder leveforhold, selv om landet har jobbet for å forbedre barns livsvilkår. 30 millioner lever fortsatt i ekstrem fattigdom i Bangladesh. Barn i Bangladesh og Etiopia trenger beskyttelse mens de er på reise fra et sted til et annet.

Så hvis du tar turen til et IKEA-varehus før jul, eller hvis du allerede har kjøpt en leke, barnebok eller noen av lekemøblene i gave til noen, så er du med på å gi barn i verden en bedre fremtid, og en mulighet til å leke, være trygge og være barn.