Foto: Redd Barna/Espen Skran
I panelet deltok Hans Brattskar (statssekretær i utenriksdepartementet), Kjell Ingolf Ropstad (stortingsrepresentant KrF), Kyrre Lekve (ass. direktør NIFU) og Tove R. Wang (generalsekretær i Redd Barna).

Rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
ble skrevet av The Research Base på bestilling av Redd Barna og ble i juni i år lansert internasjonalt på Det globale partnerskapet for utdanning sin andre giverkonferanse i Brussel. 

Den norske regjeringen har akslet et globalt lederskap innen utdanning. Derfor var det viktig at rapporten og tematikken også ble drøftet i Norge. Hans Brattskar (statssekretær i utenriksdepartementet), Kjell Ingolf Ropstad (stortingsrepresentant KrF), Kyrre Lekve (ass. direktør i NIFU) og Tove R. Wang (generalsekretær i Redd Barna) deltok i panelet for å diskutere rapporten og utdanning i utviklingspolitikken.  

- Rundt tusenårsskiftet var det en stor og bred mobilisering for å nå målet om grunnutdanning for alle barn, men framgangen har stanset. Fortsatt er 58 millioner barn utenfor skolen, påpekte Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna, innledningsvis. 

- Retten til utdanning er ikke innfridd bare ved å tilby barn skoleplass. Retten til utdanning er retten til å lære. Vi vet at minst 250 millioner barn i ti årsalderen som ikke kan lese og regne. Det er i dag flere barn på skolen som ikke behersker grunnleggende ferdigheter enn det er barn utenfor skolen.

- I tillegg til økt finansiering må man sørge for å nå de mest marginaliserte. Det krever politisk vilje til mer rettferdig finansiering, sa Hans Brattskar, statssekretær i utenriksdepartementet. 

- Skal man nå samtlige barn med utdanning betyr det ikke at alle skal behandles likt. Tvert i mot krever det at man kompenserer de barna som har de dårligste forutsetninger. Redusere ulikheter må inngå i arbeidet, sa Wang i debatten. 
I rapporten kommer det klart frem, både i funnene og utfordringer knyttet til feltet, at manglende data og informasjon gjør utfordringene større. – Vi trenger et langt bedre datagrunnlag for å kunne si mer om hva vi må fokusere på i fremtiden, la Kyrre Lekve til i sin presentasjon. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.