Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Redd Barnas nye hovedstyre (f.v): Arne Sandnes, Åge Wifstad (vara), Ann-Cristin Gabrielsen (vara), Ina Bøe, Hege N. Kristoffersen, Ida Svantorp, Anne-Kristine Ivan, Nils Øveraas, Tirill Sjøvoll, Kirsti Coward og Borger Lenth. Erik Keiserud var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Over 130 delegater fra hele landet møttes til debatt og diskusjon på landsmøtet, som finner sted annethvert år. Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon med stor grad av demokrati og bestemmelsesrett for de individuelle medlemmene, som er organisert i lokalavdelinger, aktivitetsgrupper eller ungdomsorganisasjonen Press – Redd Barna Ungdom. På landsmøtet møter valgte representanter fra hele landet og velger blant annet medlemmer til representantskapet og hovedstyret.

Blant sakene på årets landsmøte var en handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2012-2013.

Landsmøtet vedtok fem eksterne uttalelser, hvorav to omhandlet Krisen på Afrikas horn og Redd Barnas krav til regjeringen om en ekstra bistandsmilliard til helse. De kan leses her:

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Styreleder Borger Lenth ble valgt for to nye år, mens Are Kalvø er blant medlemmene som er gått ut av styret. Det nye styret består av følgende personer: Borger A. Lenth  (leder), Kirsti Coward (nestleder), Arne Sandnes, Ida Svantorp, Nils Øveraas, Hege N. Kristoffersen, Erik Keiserud, Tirill Sjøvoll, Anne Kristine Ivan (ansattes rep) og Ina Bøe (ansattes rep.)

Kristiansand lokallag av Redd Barna sto for et flott arrangementet på Quality Hotel ved Sørlandsparken.