Foto: Barneslottet barnehage/Senter for IKT i utdanningen
Mobiltelefoner, nettbrett, pc-er og internett er en naturlig del av livet til de fleste barn, også de helt yngste. Redd Barna oppfordrer foreldre og de ansatte i barnehagen til å snakke med små barn om nettvett.

I Donald-historien møter vi Donald som lærer seg nettvett ved å dumme seg ut på nettet.
- Mobiltelefoner, nettbrett, pc-er og internett er en naturlig del av livet til de fleste barn, også de helt små barna - så mye som ett av tre barn mellom 1 og 12 år bruker internett daglig, sier Trond Ingebretsen, direktør ved Senter for IKT i utdanningen.

Både Medietilsynet, Foreldreutvalget for barnehagebarn (FUB) og Redd Barna, som er samarbeidspartnere i prosjektet, er opptatt av at små barn behersker teknologi på en helt annen måte i dag enn bare for et par år siden, noe som betyr at vi også må starte mye tidligere med å utvikle deres bevissthet i det å bruke nettet.

- Redd Barna er glade for å være med på samarbeidsprosjektet. Fra vårt arbeid vet vi at barn utforsker mediene i stadig yngre alder, og med det følger det et ansvar for foreldre til å gi barn veiledning og støtte. Mange foreldre har et positivt forhold til Donald fra sin egen barndom. Vi har troen på at nettopp Donald er en god vei å gå for at foreldre og barn sammen kan snakke om barns netthverdag, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Foto: Barneslottet barnehage/Senter for IKT i utdanningen
Donald-heftet er et godt utgangspunkt for å lære barn om hvordan man skal oppføre seg på nettet. Gjennom lek, spill og en egen historie om Donald lærer barna å bli trygge på nettet.

Fint utgangspunkt

Hvis barn får lære om nettvett allerede i barnehagen og ved at foreldre og andre voksenpersoner er bevisste barns behov for å lære om nettvett, vil færre oppleve ubehagelige ting eller å dumme seg ut på nett, slik som Donald gjør i denne fortellingen.
- Mobilen og nettbrettet er naturlige inngangsporter til internett, og mange barn beveger seg raskt og enkelt mellom søkemotorer, filmtjenester og spill, sier Karl Fredrik Lund, direktør for privatmarkedet i NetCom.

- Det er viktig at også IKT-næringen bidrar til en trygg og god internetthverdag for de minste, så vi er svært fornøyd med å ha fått med oss NetCom og Google i satsningen på nettvett via Donald, sier IKT-Norges direktør for myndighetskontakt Heidi Austlid.

Donald-heftet er et fint utgangspunkt for dialog mellom barn, foreldre og barnehager rundt trygg nettbruk, understreker seniorrådgiver Thomas Hepsø i Medietilsynet.

Foto: Barneslottet barnehage/Senter for IKT i utdanningen
Både voksne og barn kjenner til Donald, og har et godt forhold til ham. Derfor brukes nå den kjente tegneseriefiguren til å gi barn og voksne noen råd og ideer om hvordan man kan få en trygg og spennende digital hverdag.

Fakta om Donald-heftet

• IKT-Norge har sammen med Senter for IKT i utdanningen, Medietilsynet, Foreldreutvalget for barnehagebarn (FUB), NetCom, Google og Redd Barna har laget et helt eget Donald-hefte med temaet nettvett for 4 til 6-åringer. Heftet skal være utgangspunkt for diskusjon og samarbeid mellom hjem og barnehage og de laveste trinnene i skolen.

• Hensikten med Donald-heftet er å bidra med nettvett gjennom en kjent figur og å tilby barnehager og foreldre et produkt som kan bidra til å skape dialog. Når barn og voksne deler leseropplevelser åpnes nye muligheter for å snakke om temaene som historiene tar opp. Dessuten finnes det en rekke morsomme oppgaver som omhandler nettvett i heftet.

Last ned Donald-heftet om nettvett her.