Foto: Redd Barna
En million mennesker, hvorav de fleste er kvinner og barn, er på flukt fra Sindh til Baluchistan.

Pakistanske myndigheter har bedt en million mennesker om å forflytte seg fra Sindh til Baluchistan på grunn av flommen.
 
– Situasjonen som venter dem her er mer flom og elendighet. Det er en veldig streng segregering mellom kjønnene i Pakistan. Dette er kvinner og jenter som er uvant å ferdes uten mannlig følge. De vil derfor føle seg mye mer utrygge i en allerede svært vanskelig situasjon, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. 
 
Barn og kvinner er spesielt sårbare og lever under et ekstremt psykisk press med akutt mangel på mat, vann, helsetjenester, skole og andre basisbehov. Mange barn har kommet bort fra familiene sine i kaoset som har oppstått. De vil være sårbare for overgrep og utnytting uten den beskyttelsen de vanligvis har. Så langt er 1,2 millioner hjem ødelagt av flommen.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas ansatte i Pakistan rapporterer om de første dødsfallene grunnet underernæring. Helsesituasjonen er også prekær.

17 barn døde av underernæring

Minst 17 barn i Waziristan og Karachi har nå mistet livet på grunn av mage- og tarmsykdommer som diaré og kolera. Opp mot 3,5 millioner barn er i fare for å bli smittet av vannbårne sykdommer i Pakistan.  

– Man kan tenke seg den fortvilelsen mødre og barn lever midt oppi. Det er en ubeskrivelig situasjon for hundretusener av mødre og barn. Tilgang på helsetilbud er nå viktig. Vann gir også god grobunn av malaria, som vil bryte ut. Kvinner og barn er spesielt utsatt, sier Wang.

Barn under fem år er alltid mest utsatt for sykdommer i tiden etter en naturkatastrofe. Derfor er det livsviktig at barna får tilgang til rent vann og helsehjelp.

Fem barn er døde av sult i Kohistan, et område som har vært avskåret fra omverdenen siden flommen rammet. Barn kan leve i bare en kort stund uten rent drikkevann og mat, mens voksne kan overleve lenger. I følge en Redd Barna-rapport var barnedødeligheten i Pakistan en av de høyeste i verden før katastrofen inntraff, hvor blant annet mangel på helsearbeidere var et stort problem. 
 
– Våre lokalansatte i Pakistan frykter også at antall underernærte barn vil øke kraftig i dagene fremover. Livsgrunnlaget er vasket bort og svært mange foreldre vil få problemer med å brødfø familien sin og skaffe inntekter i tiden fremover, sier Wang. 

Bli medlem av Facebook-gruppen Jeg støtter flomofrene i Pakistan her >