Foto: Redd Barna/ColinCrowley
Gravide Doris har gått 19,5 kilometer for å komme til Redd Barna-helseklinikken i Mvolo i Sør-Sudan. – Jeg har slitt veldig med å få nok mat. Det er vanskelig for meg å kjøpe mat på markedet fordi jeg ikke har penger. Vi overlever på kjøttet fra dyr eller fisk vi klarer å fange selv. Men jeg håper alt går bra med det ufødte barnet mitt, sier Doris.

– Når jeg får beskjed om at en kvinne skal føde hjemme i landsbyen sin må jeg gå til fots for å komme dit, og det kan ta minst 40 minutter. Det hadde vært bra med en sykkel som kunne tatt meg dit raskere. Og i regntiden skulle jeg gjerne hatt en regnfrakk og et par støvler. Det forteller Eva, som jobber som jordmor på en klinikk Mvolo i Sør-Sudan. Redd Barna støtter denne klinikken, som er et gratis lavterskeltilbud til de som ellers ikke ville hatt råd til nødvendig helsehjelp.

Som jordmor undersøker Eva kvinner som venter barn, og gir dem råd og veiledning. Hun deler ut medisiner, myggnett og førstehjelpsskrin i tilfelle de må føde hjemme hos seg selv. Helsesystemet i Sør-Sudan strever fortsatt med å komme seg på beina etter 20 år med borgerkrig, og kompetansen til helsearbeidere som Eva er avgjørende for å redde liv.

– Det som motiverer meg er å redde livene til mødre og barn under en fødsel. Jeg føler at jeg kommer nærmere Gud gjennom mitt arbeid, og jeg ser på dette området som mitt eget selv om jeg kommer fra en annen del av landet, sier Eva.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Sør-Sudan er det stedet i verden hvor kvinner har størst fare for å dø under eller rett etter fødselen. Bare ti prosent av alle fødsler skjer med en jordmor til stede. Redd Barna setter derfor opp små helseklinikker i avsidesliggende strøk for at flere gravide skal få fødselshjelp.

350 000 kvinner dør av graviditet eller fødsel

Hvert år dør nærmere 350 000 kvinner som følge av graviditet eller fødsel, og flere enn åtte millioner barn dør før de fyller fem år. For å redusere disse tallene kan det å satse på kvinner som lokale helsearbeidere gjøre en enorm forskjell. Kvinner med lav utdanning kan få opplæring i å gi råd og hjelp til gravide, behandle de vanligste barnesykdommene, samt henvise mer kompliserte tilfeller til profesjonelle leger og sykepleiere.

I Bangladesh bidro lokale helsearbeidere med litt opplæring og seks ukers praksis til å redusere spedbarnsdødelighet med en tredjedel. Og i Nepal, som er i ferd med å nå tusenårsmålet om å redusere barnedødeligheten, har de klart å redde gravide og barn fra å dø ved å lære opp flere enn 50.000 kvinnelige helsearbeidere på landsbygda.

– Kvinnelige helsearbeidere kan bli heltene i sine lokalsamfunn. En lokal helsearbeider kan bidra med kunnskap, medisiner og omsorg der det trengs mest – nettopp i hennes egen landsby. Hun er i stand til å hjelpe venner og naboer, selv i de mest fjerntliggende områdene. I tillegg blir hun en person som folk lytter til, og en god talsperson for helse. Det forteller generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Verden må følge opp tusenårsmålene

I år 2000 forpliktet verdens ledere seg til å redusere dødsfall blant barn og gravide dramatisk innen 2015. For at disse løftene skal kunne bli innfridd må verdenssamfunnet trappe opp innsatsen og tempoet dramatisk. Det haster med å få økte investeringer, og finanskrisen har i tillegg ført til at investeringer i helse har blitt utsatt eller kuttet. De som rammes hardest av dette er kvinner og jenter.

– Verden mangler fortsatt 3,5 millioner helsearbeidere. I Redd Barnas kampanje ”Alle som én” ber vi myndigheter verden over om å fylle dette gapet. Hvert år kan millioner av liv reddes gjennom at landene investerer i kvinnelige helsearbeidere, sier Tove R. Wang.