Foto: Redd Barna/Sam Tarling
– Når jeg er kald, begynner jeg å skjelve. Jeg har vondt i halsen og har influensa. Vi trenger medisiner, sier Ines (8)

Redd Barnas rapport

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 dokumenterer den desperate situasjonen syriske flyktninger befinner seg i Irak, Libanon og Jordan. Familiene kjemper for å overleve vinteren og den humanitære situasjonen forverrer seg raskt. Barn i flyktningleirene er spesielt sårbare for sykdommer inkludert diare, dehydrering, luftveisinfeksjoner og andre sykdommer.

– Vi synes det er svært bekymringsfullt at tre barn, som har flyktet fra Syria og søkte tilflukt i Zaatari flyktningleiren i Jordan, har omkommet. Rapportene indikerer at det kalde været bidro til de tragiske dødsfallene. Barn er spesielt sårbare for sykdommer, og trenger straks beskyttelse nå som temperaturene synker og vinteren starter, sier generalsekretær, Tove R. Wang, fra Jordan.  

Hun besøker flyktningleiren Zaatari i Jordan, som huser over 41 000 syriske flyktninger.  Totalt har minst 465 000 flyktet fra Syria. Halvparten av flyktningene er barn.

Familiene forteller at situasjonen er kritisk:

– Familien vår har bare ett teppe på deling. Det er alt vi har. Vi har ikke engang klær. Vi fikk ett teppe, men er tre personer i familien. Vi blir syke, sier Ali (11), som bor på en skole hvor flyktninger nå bor.

– Jeg har to døtre som er syke på grunn av kulden, sier Nadia (30), mor til en fem måneder gammel baby, som bor i en uferdig bygning. 

– Når jeg er kald, begynner jeg å skjelve. Jeg har vondt i halsen og har influensa. Vi trenger medisiner, sier Ines (8), som bor i et oppholdssted satt sammen av gamle reklameplakater.

– Når det regner ute, kjenner du hvor kaldt det er. Det er vanskelig for oss og det er lett å bli syk når du fryser konstant, sier Rami (11), som bor i et telt i en flyktningleir.

Foto: Redd Barna/Sam Tarling
– Kulden forverrer barnas sårbarhet. Barna er spesielt sårbare fordi de ikke har varme klar og sover ute i fuktige og kalde omgivelser. De har ikke tilgang på varmt vann og barn er ikke i stand til å ha god hygiene, noe som igjen fører til at de er mer utsatt for sykdommer, sier Wang. Bildet viser en flyktningleir i LIbanon.

Ber det internasjonale samfunnet om hjelp

– Kulden forverrer barnas sårbarhet. Barna er spesielt utsatt fordi de ikke har varme klær og sover ute i fuktige og kalde omgivelser. De har ikke tilgang på varmt vann og barn er ikke i stand til å ha god hygiene, noe som igjen fører til at de er mer utsatt for sykdommer, sier Wang.

Hun ber det internasjonale samfunnet om å prioritere finansering av flyktningens økende humanitære behov. Så langt er kun halvparten av pengene som trengs til nødhjelpsresponsen kommet inn.

– Hvis ikke finansieringen straks øker, vil tusenvis av barn gå en kald vinter i møte uten et ordentlig sted å bo. Mange vil bli syke som et resultat av dette, sier Wang.

Redd Barnas arbeid for syriske flyktningbarn

Redd Barna har arbeidet i regionen i nærmere 60 år. Redd Barna jobber med syriske flyktninger som kommer over grensen til Libanon, Jordan og Irak. Nå skalerer vi opp arbeidet for syriske flyktninger. Vi jobber med å gi husly, vinterklær, tepper og andre nødvendige artikler familiene trenger for å overleve. De kommende dagene planlegger Redd Barna å dele ut 1500 nødhjelpspakker med varme klær til de minste barna som bor i flyktningleirene.

I tillegg til å hjelpe familiene med å møte vinteren, deler vi ut mat, medisiner og rent vann. Vi oppretter trygge lekeområder hvor barn kan være barn og gir barn et midlertidig skoletilbud. Videre hjelper vi barn som har kommet bort fra familiene sine med å oppspore familiemedlemmer. Vi samarbeider tett med FN, og står klare til å gå inn med humanitær hjelp til Syria så snart vi får tilgang.