Foto: Pax forlag
Maria Amelie ga ut boka "Ulovlig norsk" i høst, hvor hun forteller om hvordan det er å leve som papirløs.

I går kveld ble Maria Amelie pågrepet av politiet etter at hun holdt foredrag på Nansenskolen i Lillehammer. Maria Amelie er 25 år gammel og kommer fra Kaukasus-området i det tidligere Sovjetunionen. Maria Amelie har nå bodd i Norge i over åtte år.

- Hennes søknad om asyl i Norge er ikke individuelt vurdert. Da hun kom til Norge som 16-åring, ble hun ikke hørt i sin egen sak. Dette strider mot Norges forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen, der barns rett til å bli hørt og den individuelle vurderingen av barnets beste står sentralt, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Rammer barna

Maria Amelie har gjennom sin bok ”Ulovlig norsk” gitt papirløse asylsøkere et ansikt. Hun forteller også mye om hvordan det er å være asylbarn i Norge uten rettigheter. Maria Amelie er ikke lenger et barn, men behandlingen av henne illustrerer problemene med økt fokus på retur. Hun ble i går pågrepet av åtte sivile politimenn, sent på kvelden. For tre dager siden fylte utlendingsmyndighetene opp et fly med irakiske asylsøkere som hadde fått avslag på asylsøknadene sine. Blant disse var det også mange barn, som hadde vært i Norge i mer enn fire år. Flere av familiene ble hentet av politi midt på natta.

- Redd Barna synes utlendingsmyndighetene bruker unødvendig sterke maktmidler i disse asylsakene. Det sterke fokuset på retur i norsk asylpolitikk gir urimelige utslag i enkeltsaker. Særlig hardt rammer dette barna, sier Wang.

Inhuman asylpolitikk

Redd Barna understreker at personer uten beskyttelsesbehov også kan ha rett til opphold i Norge. Innstramningene i asylpolitikken går på bekostning av de humanitære hensynene. Redd Barna mener at metodene for pågripelse og uttransportering er sterkt urimelige overfor barn og familier.

- Maria Amelie er et bevis på hvordan personer som har bodd i Norge i mange år, og med sterk tilknytning til landet, kan bli returnert for å markere regjeringens harde politiske linje, sier Wang.