Foto: Colin Crowley/Redd Barna
Dahir* (6mnd) får behandling på Redd Barnas stabiliseringssenter ved Borama sykehuset.


Frykten er en gjentagelse av situasjonen ved forrige alvorlige tørke i 2010-11, som endte i en sultkatastrofe i Somalia. Mer enn 260.000 menneskeliv gikk tapt, og tørken, kombinert med konfliktene i landet, drev hundretusener av mennesker på flukt.

- Vi kan ikke tillate oss å gjøre de samme feilene som førte til at 130.000 barn sultet i hjel under forrige hungersnød i Somalia. Givere og politiske ledere i alle land må sammen med FN ta ansvaret for å finansiere nødhjelpsinnsatsen i landet, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Redd Barna jobber i de mest utsatte landene på Afrikas Horn. I følge flere analyser er også neste regntid, mars-mai, forventet å bli svært tørr. Dette vil gi en ytterligere forverring i den humanitære situasjonen, og det estimerte tallet over mennesker som er rammet vil øke over de kommende månedene.

Må reagere raskt

I Somalia kommer tørkeperiodene hyppigere og hyppigere. Etter en regnfattig høst mangler millioner av mennesker tilgang til vann. Mer enn fem millioner somaliere – 41% av hele befolkningen – er usikre på om avlingene kommer til å holde. En fersk FN-rapport anslår at hele fire av ti somaliere nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. FNs nødhjelpskoordinator Peter de Clercq sier at dagens situasjon begynner å minne om 2011, da den verste ekstremtørken på 60 år kostet 260.000 menneskeliv i Somalia.

Myndighetene i Somalia har erklært unntakstilstand og støtter FN og andre organisasjoners arbeid i landet.

- Målet vårt er å bidra med akutt nødhjelp til dem som er rammet, slik at til sammen 1,5 millioner mennesker reddes. Dette gjør vi innenfor områder som helse og ernæring, sanitær og hygiene, vann og ved å dele ut telt og utstyr til 10.000 husholdninger, sier nødhjelpssjef Gry Ballestad. 50.000 husholdninger vil motta penger til livsnødvendigheter, og Redd Barna tilbyr dessuten skolegang og trygge lekeområder med psykososial oppfølging til tusenvis av barn som tvinges til å bryte sine hverdagsrutiner som følge av krisen.

- Tiden renner fra oss. Myndighetene i Somalia og vi i det internasjonale samfunnet må reagere raskt for å hindre at krisen vokser til en ny katastrofe som vi så for noen år siden, sier Ballestad.

Samarbeider i Norge

Det er syv organisasjoner i Norge som har opprettet samarbeid om sin respons på matkrisen. De syv er ADRA, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Somali Forum og Utviklingsfondet.

- Nå må vi dra lærdom av sultkatastrofen i Somalia 2010-11 og øyeblikkelig bidra med nødvendig hjelp, i stedet for å vente på at dødstallene skal stige. Somaliere vi er i kontakt med rapporterer at mange allerede har mistet store deler av buskapen sin og selv er så underernærte at de ikke har krefter til å fjerne sine døde dyr, sier Ubah Aden fra organisasjonen Somali Diaspora.

Regnfattig høst

I Kenya har de mest utsatte områdene i nord – Turkana, Marsabit, Wajir og Mandera – ikke hatt nok regn siden desember 2015. Leveforholdene var allerede svært vanskelige før de regnfattige månedene fra oktober-desember 2016. I dag trenger over 1,25 millioner mennesker hasteforsyninger, og matmangelen er forventet å øke i de kommende månedene.

I Etiopia vil 5,6 millioner mennesker trenge mattilførsel i 2017 og en halv million mennesker står i dag uten vann. Tørken går spesielt hardt utover områder som fortsatt ikke har kommet seg etter tørkeperioden fra 2015-2016.

Økt respons

Pågående konflikter mellom lokalsamfunn og militser i noen av Somalias tørkerammede områder har forverret situasjonen for de mest sårbare menneskene. I månedene som kommer er det forventet at den lokale tilgangen på matvarer vil reduseres, prisene stige og krisen øke. Lokale markeder vil kollapse raskt. Sammen med svikt i matproduksjon forårsaket av tørken, vil det gjøre at folk vil slite med å gi barna sine mat.

Mange familier har også rapportert om sykdom og at barn må slutte på skolen grunnet matmangelen. Konflikten gjør det utrygt for foreldrene å reise utenfor lokalsamfunnet for å finne mat. Det er også svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å komme inn med støtte og forsyninger i de mest konfliktrammede områdene.

Myndighetene i Kenya og Etiopia trapper nå opp innsatsen, inkludert omrokkeringer av budsjettmidler og sørge for at de mest sårbare områdene får ekstra tildelinger. Redd Barna-ansatte i en flyktningleir i Dollo Ado, Etiopia, melder at det er en økning i antall kvinner og små barn over grensen fra Somalia.