- Sri Lanka har opplevd store nasjonale traumer, i form av både en 30 år lang borgerkrig og tsunamien i 2004. Det har selvsagt konsekvenser for skolen og for barn. Barn er sårbare for konsekvensene av kriser, både fordi de er mindre beskyttet, og fordi barndommen er en definerende del av livet.  sier Bente Sandal-Aasen, spesialrådgiver på utdanning i krisesituasjoner for Redd Barna på Sri Lanka.

Med klimaendringene er det ingen grunn til å tro at det blir mindre ekstremvær og mindre ødeleggelser i årene som kommer. Barn har en selvstendig rett til utdanning, uavhengig av hvilken kontekst de lever i. Derfor har Redd Barna arbeidet for utdanning i kriser og konflikt i mange år.

Foto: Redd Barna/Anders Bergersen
Bente Sandal-Aasen, arbeider med å utvikle beredskap rundt utdanning i nødhjelp i Sri Lanka. Foto: Anders Bergersen.

Planlegging og forebygging

- Redd Barna har et såkalt tosidig mandat. Det vil si at vi skal sikre barns rettigheter, både i normalsituasjoner og i humanitære kriser, og vi skal kunne omstille oss raskt til en krise og til normalisering igjen. Det krever planlegging og forebygging, forklarer Bente Sandal-Aasen.

Mye av koordineringsarbeidet gjøres gjennom INEE  (Inter-Agency Network for Education in Emergencies). INEE’s minimumsstandarder for utdanning i krisesituasjoner har blitt et referanseverk på feltet globalt.  Men uten at de blir praktisert, har disse standardene begrenset verdi. Derfor har INEE arrangert en rekke møter for å tilpasse det teoretiske rammeverket til realitetene på bakken. I mai var turen kommet til Sri Lanka. Redd Barna var primus motor for tilrettelegging.

Sikre kvalitet

Representanter fra utdanningsmyndighetene, lokale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre var til stede, og diskusjonen gikk livlig. Hvordan sikre kvalitet i utdanningen under en krise? Hva bør være til stede av mekanismer, koordinering og involvering for å sikre best mulig beskyttelse når ulykken inntrer? Hvilke forebyggende tiltak er nødvendig for å redusere skadeomfanget på utdanning?

- Neste skritt er å institusjonalisere disse standardene slik at de blir innarbeidet i skolesystemet, slik at vi kan respondere så effektivt som mulig på en eventuell krise, avslutter Bente Sandal-Aasen.